Branscher

Läs om de branscher Fair Action granskar. Här hittar du information om hur verksamhet i tjänstesektorn, som banker och reseföretag, och tillverkning av kläder och grejer påverkar människor och miljö. Du kan också läsa om hur vi som organisation menar att företagen bör ta sitt ansvar.

Fair Action