Branscher

Läs om de branscher Fair Action granskar. Här hittar du information om hur verksamhet i tjänstesektorn, som banker och reseföretag, och tillverkning av kläder och grejer påverkar människor och miljö. Du kan också läsa om hur vi som organisation menar att företagen bör ta sitt ansvar.