Smycken

Industriell guldutvinning leder ofta till miljöförstöring och den småskaliga guldutvinningen präglas av dåliga arbetsvillkor och risk för barnarbete. Även smuggling, penningtvätt och korruption är vanligt i handeln med guld. Och i fabrikerna där smyckena sedan tillverkas är arbetsförhållandena många gånger bristfälliga.

Småskalig guldutvinning i Kongo. Foto: Joakim Wohlfeil, Diakonia

Lång väg kvar till etisk smyckesproduktion

Allt är inte guld som glimmar. Det kunde Fair Action konstatera i en rapport som vi gav ut 2011 tillsammans med Swedwatch och Svenska kyrkan. I rapporten undersökte vi Iduna, som äger butikskedjorna Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrekts Guld, och Smyckas sociala ansvarstagande. Vi lade särskilt fokus på guldutvinning och fann att vägen är lång till hållbar produktion. Här intill finns även vår uppföljning, där vi tittat på hur de granskade företagen tagit tag i de punkter de kritiserades på i vår rapport.

Om Fairtrades märkning av guld kan du läsa här.

Läs också Swedwatchs rapport om barnarbete i diamanttillverkningen i Kongo från 2016. Granskningen omfattar smyckesförsäljarna Guldbolaget, Iduna AB, Smycka AB, Gemma AB, Ahrenbecks Ädelsliperi, Engelbert Stockholm och Schalins ringar.