Press

Vi på Fair Action utreder och driver frågor som gäller arbetares rättigheter och svenska företags ansvar. Vi svarar gärna på frågor eller kommenterar som experter när det gäller ämnen som sorterar under vår kompetens.

Fair Action

Presskontakt

Maria Sjödin
Sakkunnig företag och mänskliga rättigheter
070-940 21 13
maria@fairaction.se