Policies

Genom vår hållbarhetspolicy arbetar vi för att minska den egna verksamhetens negativa påverkan på människor och miljö. I antikorruptionspolicyn specificeras de åtgärder som krävs för att förebygga och ta itu med eventuell förekomst av korruption inom Fair Action.

Fair Actions hållbarhetspolicy

Fair Actions antikorruptionspolicy

Fair Actions finansieringspolicy

Fair Actions integritetspolicy