Möbler

Sverige importerar varje år möbler för över tio miljarder kronor, varav en stor del är tillverkade i länder som Kina där skyddet för arbetstagares rättigheter är svagt.

Möbelföretagen har dålig koll på arbetsförhållandena i tillverkningen

I Fair Actions granskning som gjordes 2009 visade det sig att företaget Svenska Hem helt saknade etiska riktlinjer för sina inköp från låglöneländer. Mio och EM gjorde inga kontroller för att se till att kraven de ställde på leverantörerna följs.