Leksaker

Även ditt barns leksaker masstillverkas i fabriker där arbetare riskerar att fara illa. Omkring 80 procent av världens leksaker tillverkas i Kina, där fackföreningar är förbjudna och där långa arbetsdagar och monotona arbetsuppgifter är standard.

Hur hållbar är nallen?

Fair Action, Swedwatch och Sveriges Konsumenter granskade svenska företags tillverkning av leksaker i låglöneländer senast 2009 och publicerade då rapporten ”Svårt att göra etiska val i butiken”. Sedan dess har vi fokuserat på andra branscher, men håll utkik, vi kommer att titta närmare på leksaker igen framöver.