Leksaker

Även ditt barns leksaker masstillverkas i fabriker där arbetare riskerar att fara illa. Omkring 80 procent av världens leksaker tillverkas i Kina, där fackföreningar är förbjudna och där långa arbetsdagar och monotona arbetsuppgifter är standard.

Maria SjödinBranscher

Hur hållbar är nallen?

Fair Action, Swedwatch och Sveriges Konsumenter granskade svenska företags tillverkning av leksaker i låglöneländer senast 2009 och publicerade då rapporten ”Svårt att göra etiska val i butiken”. Sedan dess har vi fokuserat på andra branscher, men håll utkik, vi kommer att titta närmare på leksaker igen framöver.