Apotek

I dag tillverkas en stor del av våra läkemedel i Indien och Kina. Anledningen till att produktionen flyttat dit är densamma som för annan tillverkningsindustri: De låga kostnaderna för bolagen som producerar.

Apotek

Hur hållbara är apotekskedjorna?

Studier har visat att läkemedelstillverkningen orsakar föroreningar av mark och vattendrag kring fabrikerna, när rester från till exempel antibiotikatillverkning läcker, eller helt enkelt medvetet spolas, ut ur fabrikerna. Samtidigt som apoteken på den svenska marknaden bidrar till hälsa och livskvalitet i Sverige, visar Fair Actions granskning från 2013 på stora brister när det gäller apotekens kontroller av läkemedelstillverkningens påverkan på människor och miljö.