Mobiltelefoner

Svenskarna genererar över 200 000 ton elavfall per år, och varannan svensk byter mobil innan den gått sönder. Det finns en stor risk att våra gamla mobiler hamnar på miljöfarliga soptippar i Kina och Ghana, där de bränns för att få fram värdefulla metaller. Trots det uppmanar mobiloperatörerna oss att byta telefon ofta och att vara först med det senaste.

På soptippen Agbogbloshie i Ghana bränns el-skrot helt utan skyddsutrustning. Foto: Miranda Kårelind

Mobiloperatörerna missar hållbarheten

El-avfall är den globalt snabbast växande avfallsströmmen. Trots det vill mobiloperatörernas reklam få oss att byta telefon ofta för att vara först med det senaste. Företagens initiativ kring återanvändning och återvinning lyfts däremot inte fram i marknadsföringen. I vår och Swedwatchs rapport ”Kortsiktigt kretslopp” har vi tittat närmare på hur Tre, TeliaSonera, Tele2 och Telenor uppmuntrar kunderna till slit och släng.

Hur kan jag påverka?

Tycker du att mobiloperatörerna borde tänka på miljön? Här är några tips hur du kan påverka:

  • Använd din mobiltelefon så länge som möjligt, reparera i första hand och lämna in trasiga mobiler till betrodda insamlingsalternativ.
  • Fråga i butiken när du byter in en gammal mobil mot en ny vad som händer med den inlämnade.
  • Fråga efter hållbara alternativ från mobiloperatörerna, så som återställda andrahandsmobiler.

Läs också Svt:s intervju med Fair Action om barnarbete i utvinningen av kobolt till våra smartphones.