Blommor

Snittblommor hemma är fint. Men verkligheten för de som arbetar med att plocka och skörda våra snittblommor är inte alltid lika vacker. I odlingsländer som Kenya och Colombia är majoriteten av arbetarna kvinnor som flytt fattigdomen på landsbygden. Deras anställningskontrakt är sällan längre än sex månader och lönen räcker inte till att täcka de mest basala utgifterna.

Tuffa arbetsförhållanden för de anställda på blomplantagen

Blomproduktion är en kemikalieintensiv process där arbetarna utsätts för en lång rad giftiga kemikalier. Följderna för dem kan bli både andningsproblem och hudskador och det är inte heller ovanligt att gravida arbetare på plantagen får missfall eller att deras barn föds med missbildningar. Det framkom när Fair Action granskade branschen 2011. Rapporten visade att sex av tio blomföretag saknade etiska riktlinjer för sina inköp från låglöneländer. Sju av tio granskade företag erbjöd ingen information alls till konsumenter som vill handla etiskt producerade snittblommor.