Istället för att dela ut vinsten till aktieägarna borde H&M använda pengarna till att höja sömmerskornas löner. Det föreslår Fair Action tillsammans med Clean Clothes Campaign. På H&M:s stämma den 7:e maj kommer banker och pensionsfonder som är ägare i H&M att ta ställning till förslaget.

I juli deltar regeringen på en FN-konferens för att presentera hur Sverige arbetar med att genomföra globala målen i Agenda 2030. Regeringen bör se till att svenska företag i större utsträckning bidrar till att uppfylla målet om anständiga arbetsvillkor, skriver Fair Action i ett brev till Utrikesdepartementet.

Här är rapporterna vi och våra samarbetspartners släppt under det senaste året. Granskningarna handlar om hur företag som banker och skokedjor påverkar människor och miljö i fattiga länder.

Vår granskning visar att svenska företag är alldeles för dåliga på att redovisa sitt arbete med mänskliga rättigheter. Många lever inte ens upp till de nya lagkraven för hållbarhetsredovisning. Regeringen bör därför skärpa kraven på företagens människorättsarbete, skriver Fair Action tillsammans med Amnesty och Diakonia.

Valberedningen för Fair Action välkomnar dig att nominera personer som kan bidra till föreningens strategiska arbete. Kanske är du själv intresserad av att sitta i styrelsen?

H&M har inte nått sitt mål om att arbetarna i klädfabrikerna ska ha löner som går att leva på senast år 2018. Bland klädjättens största delägare finns flera svenska storbanker, med innehav på över 13 miljarder kronor. Men bankerna har inte använt sitt inflytande för att få H&M att hålla sitt löfte om levnadslöner, visar en ny granskning från Fair Action och Fair Finance Guide.