Stödet till granskning hårt drabbat i nedskärning av biståndet

Fair Actions finansiering kommer i år att minskas med upp till 1,8 miljoner kronor. Det har den nya regeringen beslutat om.

JF

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M). Foto: Axel Adolfsson

Regeringen gör stora nedskärningar i biståndet. Värst drabbas den delen av biståndet som granskar makthavare och ökar kunskapen om demokrati, mänskliga rättigheter och effektivt bistånd.

Regeringen har dragit ner anslagen till biståndsmyndigheten SIDA för information och kommunikation med 87%. Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) motiverar beslutet med att regeringen vill se ”fler matpaket och färre konferenser”. Biståndet minskar totalt sett kraftigt över de närmaste tre åren jämfört med tidigare nivåer.

Fair Action menar att information och kommunikation, såsom granskningar för att få svenska företag att respektera mänskliga rättigheter utomlands, gör stor skillnad för fattiga människor.

Vi menar också att det behövs påtryckningar gentemot politiker att skärpa lagstiftningen så att företag tvingas bättra sig. Till exempel är det viktigt att det finns organisationer som kan hålla trycket uppe så att EU-lagförslaget om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö inte blir urvattnat. Dessutom behöver utsatta människor som påverkas av svenska företags agerande få komma till tals.