Valet till Europaparlamentet den 23 till 26 maj kommer att forma Europas framtid men också unionens relation till omvärlden. Det hårdnande klimatet för miljö- och människorättsförsvarare i och utanför Europa gör EU:s stöd till ett oberoende civilsamhälle livsviktigt, skriver Fair Action och 45 andra organisationer på Aftonbladet Debatt.

Återkommande granskningar visar att svenska företag inte gör tillräckligt för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i deras leverantörskedjor. Här presenterar vi våra förslag för att få näringslivet att öka takten i hållbarhetsarbetet.

Finansbranschen spelar en avgörande roll för att uppnå de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Flera banker och pensionsfonder har börjat ta hållbarhetsfrågor på större allvar, men i praktiken går omställningen långsamt. Vi presenterar därför 10 politiska lösningar för att få branschen att öka takten.

Skandalerna kring svenska bankers inblandning i omfattande penningtvätt och skatteflykt visar på systemfel i finansbranschens arbete med hållbarhet och samhällsansvar. Dessutom fortsätter bankerna att investera svenska spar- och pensionspengar i företag som förstör klimatet och bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter. På DN Debatt idag föreslår Fair Action politiska åtgärder för att skapa hållbara spelregler i finansbranschen.

Vet du vem som sytt din tröja? Antagligen inte, eftersom många kläd- och sportmärken inte berättar vilka fabriker som producerar plaggen. Fair Action inleder idag en kampanj för att få 10 svenska företag att offentliggöra information om sina leverantörer.

Sedan fabriksbyggnaden Rana Plaza rasade för sex år sedan har steg i rätt riktning tagits när det kommer till säkerheten i textilfabrikerna i Bangladesh. Men nu stöter arbetet för brand- och byggnadssäkerhet på patrull.

Istället för att dela ut vinsten till aktieägarna borde H&M använda pengarna till att höja sömmerskornas löner. Det föreslår Fair Action tillsammans med Clean Clothes Campaign. På H&M:s stämma den 7:e maj kommer banker och pensionsfonder som är ägare i H&M att ta ställning till förslaget.

I juli deltar regeringen på en FN-konferens för att presentera hur Sverige arbetar med att genomföra globala målen i Agenda 2030. Regeringen bör se till att svenska företag i större utsträckning bidrar till att uppfylla målet om anständiga arbetsvillkor, skriver Fair Action i ett brev till Utrikesdepartementet.