Framgångar 2022

Avtal för bättre säkerhet i klädfabriker i Pakistan och storbanker som minskade sina investeringar i ryska staten, det var några av framgångarna som Fair Action bidrog till under året som gick.

/23 januari, 2023/Nyheter, Topp 4/
preview

Zehra Khan, generalsekreterare på Home-Based Women Workers’ Federation i Pakistan, välkomnar att arbetsmiljöavtalet ska börja gälla i landets klädfabriker.

Under året har Fair Action bidragit till att: