Svenska modejättar blundar för sexuella trakasserier

Klädföretagen använder idag feministiska slagord för att sälja kläder och stärka sitt varumärke. Samtidigt ser de mellan fingrarna med den överhängande risken för sexuellt våld mot sömmerskorna, enligt en ny granskning från Fair Action. Hur feministiska är svenska modemärken, egentligen?

India, Rajasthan, Sari Factory

Foto: Tuul & Bruno Morandi / Getty Images

Den ideella organisationen Fair Action har granskat hur sex svenska klädföretag hanterar risken för att kvinnor utsätts för våld och trakasserier i produktionen. FN beskriver könsbaserat våld som ett av de vanligast förekommande formerna av brott mot mänskliga rättigheter. Det är också ett utbrett och välkänt problem i klädfabrikerna i Asien. I Bangladesh, Sveriges näst största importland av kläder, uppger till exempel åtta av tio sömmerskor att de har sett eller varit utsatta för våld eller sexuella trakasserier på arbetsplatsen. En ny studie från Indien visar att samtliga intervjuade kvinnor, på 31 olika fabriker, uppger att det förekommer våld och sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

– När en incident händer, kan jag inte sluta tänka på det på hela dagen. Ibland bryter jag ihop. Ibland blir jag så upprörd att jag inte kan äta lunch, säger Anu, sömmerska i Faridabad i Indien.

Feministisk framtoning blir vilseledande

I rapporten ”Blusar och blåmärken” har Fair Action granskat företagen Kappahl, Åhléns, Cellbes, Indiska, Gina Tricot och Nellys hållbarhetsrapporter. Rapporten visar att fem av sex klädföretag inte nämner könsbaserat våld och trakasserier i sin riskanalys av mänskliga rättigheter. Samtidigt använder flera av företagen kvinnors rättigheter i sin kommunikation. Gina Tricot säger exempelvis att det ”är en självklarhet att stärka kvinnor i allt vi gör”.

– När företag säger att de stöttar kvinnor men samtidigt inte prioriterar att förhindra våld och trakasserier i fabrikerna menar vi att det handlar om så kallad femwashing, säger Maria Sjödin, sakkunnig inom företag och mänskliga rättigheter på Fair Action. Företag kapitaliserar på kvinnors rättigheter utan att ha fog för att framställa sig som feministiska.

Kappahl ett kliv före

Kappahl sticker ut som det enda företag som listat våld och trakasserier mot kvinnor i fabrikerna som en risk. Cellbes och Indiska uppger att de kommer inkludera risken för könsrelaterat våld framöver. Samtliga sex företag gör inspektioner av fabrikerna de köper ifrån, men flera uppger samtidigt själva att det inte är ett effektivt sätt för att förebygga könsrelaterat våld.

– Företagen måste bidra till att skapa en trygg situation för kvinnorna genom möjlighet att vara med i en fackförening, fasta kontrakt, rimliga löner och säkra sätt att anmäla övergrepp utan risk att bli av med jobbet, säger Maria Sjödin på Fair Action. Studier visar att när kvinnor har en starkare position på arbetsplatsen minskar våld och trakasserier.

Kontakt och intervjuer

För intervjuer och mer information om granskningen, kontakta Maria Sjödin, sakkunnig inom företag och mänskliga rättigheter på Fair Action. Tel: 070- 940 21 13. Epost: maria@fairaction.se

Läs hela granskningen

Rapporten ”Blusar och blåmärken”.

* Citatet från sömmerskan kommer från rapporten ”Unbearable harassment” från Business & Human Rights Resource Centre. Namnet är fingerat av säkerhetsskäl.

Läs företagens kommentarer på granskningen

Kommentar från Nelly
Kommentar från Indiska
Kommentar från Gina Tricot
Kommentar från Kappahl
Kommentar från Cellbes