Välkommen på digitalt årsmöte!

Maria SjödinNyheter, Om Fair Action

Policies

Fair ActionOm Fair Action

Genom vår hållbarhetspolicy arbetar vi för att minska den egna verksamhetens negativa påverkan på människor och miljö. I antikorruptionspolicyn specificeras de åtgärder som krävs för att förebygga och ta itu med eventuell förekomst av korruption inom Fair Action. Jämställdhets- och mångfaldspolicyn beskriver hur vi arbetar för bidra till en värld där alla har samma rättigheter och möjligheter.

Välkommen på digitalt årsmöte!

Maria SjödinNyheter, Om Fair Action

Välkommen på digitalt årsmöte!

Fair ActionNyheter, Om Fair Action

Om Fair Action

Fair ActionOm Fair Action

Sömmerskor i Kambodja protesterar mot de låga lönerna. Foto: Heather Stilwell

Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Vi granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner.

Kansli

Maria SjödinOm Fair Action

Det är Fair Actions kansli som ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen.

Valberedning

Maria SjödinOm Fair Action

Valberedningens uppgift är att förbereda och föreslå de personval som ska genomföras vid årsmötet, såsom val av nya styrelsemedlemmar. 

Styrelse

Fair ActionOm Fair Action

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut.

Välkommen på årsmöte!

Fair ActionNyheter, Om Fair Action

Onsdagen den 15 maj är du som medlem varmt välkommen till Fair Actions årsmöte. Vi kommer bland annat att välja en ny styrelse och gå igenom vad vi åstadkom under förra året.