Välkommen på digitalt årsmöte!

[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_layout_row _id=”2″ ][cs_element_layout_column _id=”3″ ][cs_element_text _id=”4″ ][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][cs_element_section _id=”5″ […]

laptop-1478822_1920-886×590 (1)
[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_layout_row _id=”2″ ][cs_element_layout_column _id=”3″ ][cs_element_text _id=”4″ ][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][cs_element_section _id=”5″ ][cs_element_layout_row _id=”6″ ][cs_element_layout_column _id=”7″ ][cs_element_text _id=”8″ ][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][cs_element_section _id=”9″ ][cs_element_layout_row _id=”10″ ][cs_element_layout_column _id=”11″ ][cs_element_text _id=”12″ ][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][/cs_content][cs_content_seo]Onsdagen den 19 maj är du som medlem varmt välkommen till Fair Actions digitala årsmöte via Zoom. Alla som har anmält sig kommer att få en möteslänk i god tid innan mötet och via den länken kan alla delta med ljud och bild. Vi kommer bland annat att välja en ny styrelse och gå igenom vad vi åstadkom under förra året.

Om du har betalat medlemsavgiften senast den 31 mars i år har du rösträtt på mötet. Om du inte kan vara digitalt närvarande finns det möjlighet att rösta genom en skriftlig fullmakt via ett ombud. Ombud kan endast ha fullmakt för en medlem.
Tid: 19 maj kl. 18:00-19.30.
Anmälan: Mejla emma@fairaction.se senast den 17 maj, så skickar vi dig en länk till mötet. Meddela oss också om du vill delta via ombud och bifoga i så fall den skriftliga fullmakten.

Läs mer
Handlingar årsmötet maj 2021

Dagordning
Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2020
Revisionsberättelse
Proposition angående gratis medlemskap för ungdomar
Valberedningens förslag till styrelse
Föreningsrevisorns granskningsrapport[/cs_content_seo]