Vi välkomnar en ny styrelse!

Untitled design

Under senaste årsmötet valde våra medlemmar in en ny styrelse till Fair Action. Vi är särskilt glada att välkomna två nya namn till styrelsen; Mathias Knutsson som ordförande och Therése Lindgren som ledamot! 

Förutom nyvalen, Mathias Knutsson och Therése Lindgren, valdes även Shari Sabel Strandmark om för en ny mandatperiod och både Liv Fjellander och Alexandra Lövgren sitter kvar som styrelseledamöter i ytterligare 1 år.  Den nya styrelsen består därmed av fem personer som tillsammans besitter en bred kunskap och erfarenhet av hållbarhets- och utvecklingsfrågor, näringsliv, politik, kommunikation och påverkansarbete. Här kan du läsa mer om de som ingår i styrelsen.  

“Det är verkligen hedrande att bli vald till ordförande för en organisation som driver på utvecklingen mot ett mer hållbart företagande”  

– Mathias Knutsson, ny ordförande Fair Action 

Det gångna året har varit utmanande men har samtidigt bidragit till att Fair Action har utvecklats, något som inte hade varit möjligt utan det fantastiska arbete som den avgående styrelsen gjort. Vi vill därför passa på att tacka Sofia Stenfeldt, Jonas Andersson, Martin Nordlinder, Niloofar Niknam, Rebecka Winell och Shanar Tabrizi för ert viktiga bidrag till Fair Actions verksamhet. Vi vill också rikta ett stort tack till de medlemmar som deltog på årsmötet.