Styrelse

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut.

Fair Action

Sofia Stenfeldt (Ordförande)
Sofia är strateg på kommunikationsbyrån Qlok. Hon har lång erfarenhet av kommunikation och opinionsbildning på flera fackförbund, ungdomsorganisationer och i hyresgäströrelsen. Sofia har utbildning bland annat i freds- och konfliktvetenskap, psykologi samt reklam- och PR-vetenskap.

Reza Saleh Baars
Reza arbetar som strategisk ledare för program och utbildning på Stiftelsen Berättarministeriet. Hon har bidragit till att bygga verksamheten och har en gedigen erfarenhet av strategisk tillväxt, nationella utbildningsinsatser och sektorsövergripande samverkan. Hon har även drivit samverkansprojekt på bland annat Finansinspektionen och Folkuniversitetet. Hon har en bakgrund som lärare och har även studerat ledarskap på IHM Buisness school.

Mia Byfors
Mia arbetar som inköpare på Glimja.se, ett företag som säljer hälsokost och ekologiska livsmedel online. Har flerårig erfarenhet av inköp, lager och logistik inom e-handel med allt från arbetskläder till glasögon. Har även gått en utbildning i Fair Trade på Hvilan Folkhögskola. Är ambassadör för Fairtrade och Schyst resande.

Cecilia Lindell Kennberg
Cecilia är kommunikatör på IOGT-NTO-rörelsens insamlingsavdelning. Hon har studerat internationella relationer och strategisk kommunikation och har lång erfarenhet av att jobba inom ideell sektor med opinionsbildning och påverkan. Cecilia har även arbetat på HM:s hållbarhetsavdelning med företagets antikorruptions-program.

Julia Engqvist
Julia är kampanjansvarig på djurskyddsorganisationen World Animal Protection Sverige. Arbetade tidigare som miljösamordnare och projektledare på Stiftelsen Håll Sverige Rent, och på insamlingsavdelningen på Världsnaturfonden WWF. Har en naturvetenskaplig master och har läst kurser i internationella relationer och miljöledning.

Sandhya Randberg
Sandhya är pedagog och företagare. Hon har arbetat med rättvis handel i 25 år och har bland annat startat Världsbutiken i Västerås. Genom sitt företag Oria säljer hon ekologiska kläder och tygkassar. Oria har såväl små som stora kunder. Sandhya har varit med i flera föreningssammanhang och har även arbetat som konsult på företaget Coompanion där hon stöttat initiativ till nya företag och utbildat i styrelsearbete.

Leena Similä
Leena har lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor och av att etablera partnerskap mellan företag och ideell sektor. På Telia arbetade hon även fram koncernens första gemensamma krav på leverantörskedjan. Leena har arbetat på Håll Sverige Rent, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar och Plan International. Som ambassadör för Schyst resande får Leena utlopp för sitt intresse för miljö och mänskliga rättigheter.

Liv Fjellander
Liv är projektledare för hållbar konsumtion på Svenska Miljöinstitutet IVL. Dessförinnan var hon Strategy director på Futerra, en förändrings- och kommunikationsbyrå inriktad på hållbar utveckling. Där har hon påverkat branscher som bygg, mat, kläder, möbler och stadsutveckling. Hon har lång erfarenhet av civilsamhället framförallt inom freds-, utvecklings- och genusfrågor genom organisationer som PeaceQuest och Kvinna till Kvinna. Hon var dessutom en av initiativtagarna till Fair Action.

Live Brathovde Häll
Live är kampanjansvarig på Act Svenska Kyrkan. Tidigare har hon arbetat som projektledare för engagemang hos Fairtrade. Live har även erfarenhet av att söka finansiering för verksamhet inom den ideella sektorn. Hon har sin bakgrund i den norska klimatrörelsen och har en utbildning i internationella miljö- och utvecklingsstudier från Norges Miljö- och Biovitenskapelige Universitet.

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut.