Styrelse

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut.

Fair Action

Sofia Stenfeldt (Ordförande)
Sofia är strateg på kommunikationsbyrån Qlok. Hon har lång erfarenhet av kommunikation och opinionsbildning på flera fackförbund, ungdomsorganisationer och i hyresgäströrelsen. Sofia har utbildning bland annat i freds- och konfliktvetenskap, psykologi samt reklam- och PR-vetenskap.

Jonas Andersson
Jonas är projektledare på Svenska FN-förbundet. Han har lång erfarenhet av arbete inom ideell verksamhet och ungdomsrörelsen med flertalet olika styrelse och ordförandeuppdrag. Jonas är Statsvetare men har även studerat mänskliga rättigheter, interkulturell kommunikation och genusvetenskap.

Julia Engqvist
Julia är kampanjansvarig på djurskyddsorganisationen World Animal Protection Sverige. Arbetade tidigare som miljösamordnare och projektledare på Stiftelsen Håll Sverige Rent, och på insamlingsavdelningen på Världsnaturfonden WWF. Har en naturvetenskaplig master och har läst kurser i internationella relationer och miljöledning.

Liv Fjellander
Liv är projektledare för hållbar konsumtion på Svenska Miljöinstitutet IVL. Dessförinnan var hon Strategy director på Futerra, en förändrings- och kommunikationsbyrå inriktad på hållbar utveckling. Där har hon påverkat branscher som bygg, mat, kläder, möbler och stadsutveckling. Hon har lång erfarenhet av civilsamhället framförallt inom freds-, utvecklings- och genusfrågor genom organisationer som PeaceQuest och Kvinna till Kvinna. Hon var dessutom en av initiativtagarna till Fair Action.

Live Brathovde Häll
Live är kampanjansvarig på Act Svenska Kyrkan. Tidigare har hon arbetat som projektledare för engagemang hos Fairtrade. Live har även erfarenhet av att söka finansiering för verksamhet inom den ideella sektorn. Hon har sin bakgrund i den norska klimatrörelsen och har en utbildning i internationella miljö- och utvecklingsstudier från Norges Miljö- och Biovitenskapelige Universitet.

Magnus Hedenmark
Magnus driver företaget re:profit och arbetar med kemi, miljögifter och cirkulär ekonomi. Utbildad ekotoxikolog och biolog. Har tidigare arbetat på bland annat Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Miljöförvaltningen i Stockholm, Svanen och Naturskyddsföreningen.

Sandhya Randberg
Sandhya är pedagog och företagare. Hon har arbetat med rättvis handel i 25 år och har bland annat startat Världsbutiken i Västerås. Genom sitt företag Oria säljer hon ekologiska kläder och tygkassar. Oria har såväl små som stora kunder. Sandhya har varit med i flera föreningssammanhang och har även arbetat som konsult på företaget Coompanion där hon stöttat initiativ till nya företag och utbildat i styrelsearbete.

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut.