Politiska förslag för ett hållbart näringsliv

Återkommande granskningar visar att svenska företag inte gör tillräckligt för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i deras leverantörskedjor. Här presenterar vi våra förslag för att få näringslivet att öka takten i hållbarhetsarbetet.

/8 november, 2020/Okategoriserad/
agenda-2030-glob-bars-av-hander-ljus-bildskapare-egdesign-1024×576-886×576

Fair Action är en av initiativtagarna till kampanjen Visa handlingskraft som vill sätta press på Sveriges regering för att få en lagstiftning på plats om företagande och mänskliga rättigheter. Vi uppmanar regeringen att aktivt bidra till processen med att ta fram ett gemensamt regelverk på EU-nivå. Här presenterar vi våra medskick kring hur en sådan lagstiftning bör utformas.

Fair Actions synpunkter gällande lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter – Inspel till Justitiedepartementet (November 2020).

Fair Action står också bakom synpunkter på lagstiftningens utformning från en bred koalition av europeiska civilsamhälles organisationer. Fair Action är medlem i Clean Clothes Campaign som är en av organisationerna som tagit fram synpunkterna
Huvudsakligt innehåll i en lagstiftning om företag och tillbörlig aktsamhet gällande mänskliga rättigheter och miljö (due diligence) (Clean Clothes Campaign, Amnesty, Oxfam mfl, September 2020)

Nära hälften av de 46 företag vi granskat tillsammans med Amnesty hade ingen uppföljning av om deras policy för  mänskliga rättigheter faktiskt följs i den egna verksamheten eller i leverantörsledet. Trots att det ser ut så här har den svenska regeringen inte börjat jobba för en lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter. Rapporterna nedan belyser på olika sätt varför en sådan lagstiftning behövs.

Politiska lösningar för ett hållbart näringsliv – tre förslag om lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter (September 2020).

Fair Action sammanfattar kortfattat varför det behövs en lagstiftning gällande företags ansvar för mänskliga rättigheter.

Barometer 2020 – Granskning av regeringens politik för global hållbar utveckling (September 2020)

Fair Action och 13 andra organisationer uppmanar regeringen att arbeta för lagstiftning gällande företags ansvar för mänskliga rättigheter.

Höj ribban för företagen! Granskning av 46 svenska företags hållbarhetsredovisningar av Fair Action och Amnesty International Sverige. (April 2020)

Nästan hälften av de granskade bolagen beskriver inte om deras policy för mänskliga rättigheter faktiskt har lett till förbättringar för dem som jobbar i produktionen eller för lokalbefolkningen som påverkas av verksamheten. I mer än var tredje hållbarhetsrapport saknas helt eller delvis information om vilka väsentliga risker som företagen identifierat i förhållande till mänskliga rättigheter. Rapporten innehåller rekommendationer till regeringen om att införa lagkrav på företag att respektera mänskliga rättigheter.

Regeringen bör omgående utreda hur lagkrav på human rights due diligence ska utformas (Juli 2019)

Fair Action och CONCORD Sveriges remiss till betänkandet av Agenda 2030-delegationen, Agenda2030 och Sverige: Världens utmaning –världens möjligheter SOU 2019:13

Hållbart företagande med respekt för mänskliga rättigheter – hur når vi dit? (Maj 2019)

Positionspapper om lagstiftning gällande human rights due diligence från Fair Action och  Concorde

10 politiska lösningar för en mer hållbar finansbransch (April 2019)

Förslag från Fair Action och Fair Finance Guide.
Se även debattartikeln på DN Debatt där förslagen presenteras.