Politiska förslag för ett hållbart näringsliv

Återkommande granskningar visar att svenska företag inte gör tillräckligt för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i deras leverantörskedjor. Här presenterar vi våra förslag för att få näringslivet att öka takten i hållbarhetsarbetet.

Maria SjödinOkategoriserad, Topp 4

Ett hållbart företagande som respekterar mänskliga rättigheter är en förutsättning för att uppnå de globala målen i Agenda 2030. Våra förslag skapar också en jämnare spelplan, så att de företag som  investerar i att respektera de mänskliga rättigheterna inte hamnar i en ekonomiskt ofördelaktig position i jämförelse med konkurrenter som inte prioriterar frågorna.

Barometer 2020 – Granskning av regeringens politik för global hållbar utveckling (September 2020)

Fair Action och 13 andra organisationer uppmanar regeringen att arbeta för lagstiftning gällande företags ansvar för mänskliga rättigheter.

Höj ribban för företagen! Granskning av 46 svenska företags hållbarhetsredovisningar av Fair Action och Amnesty International Sverige. (April 2020)

Nästan hälften av de granskade bolagen beskriver inte om deras policy för mänskliga rättigheter faktiskt har lett till förbättringar för dem som jobbar i produktionen eller för lokalbefolkningen som påverkas av verksamheten. I mer än var tredje hållbarhetsrapport saknas helt eller delvis information om vilka väsentliga risker som företagen identifierat i förhållande till mänskliga rättigheter. Rapporten innehåller rekommendationer till regeringen om att införa lagkrav på företag att respektera mänskliga rättigheter.

Regeringen bör omgående utreda hur lagkrav på human rights due diligence ska utformas (Juli 2019)

Fair Action och CONCORD Sveriges remiss till betänkandet av Agenda 2030-delegationen, Agenda2030 och Sverige: Världens utmaning –världens möjligheter SOU 2019:13

Hållbart företagande med respekt för mänskliga rättigheter – hur når vi dit? (Maj 2019)

Positionspapper om lagstiftning gällande human rights due diligence från Fair Action och  Concorde

10 politiska lösningar för en mer hållbar finansbransch (April 2019)

Förslag från Fair Action och Fair Finance Guide.
Se även debattartikeln på DN Debatt där förslagen presenteras.