Politiska förslag för ett hållbart näringsliv

Återkommande granskningar visar att svenska företag inte gör tillräckligt för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i deras leverantörskedjor. Här presenterar vi våra förslag för att få näringslivet att öka takten i hållbarhetsarbetet.

Ett hållbart företagande som respekterar mänskliga rättigheter är en förutsättning för att uppnå de globala målen i Agenda 2030. Våra förslag skapar också en jämnare spelplan, så att de företag som  investerar i att respektera de mänskliga rättigheterna inte hamnar i en ekonomiskt ofördelaktig position i jämförelse med konkurrenter som inte prioriterar frågorna.