Fem frågor och svar om Xinjiang och tvångsarbete

Vad händer med folkgruppen uigurer i Xinjiang i Kina, och vad har det med din tröja att göra? Här har vi samlat frågor och svar om varför Fair Action uppmanar företag att sluta köpa in kläder från regionen.

fair-action-xinjiang-uigurer-tvångsarbete

Den kinesiska staten anklagas för att ha frihetsberövat mellan 1 och 1,8 miljoner uigurer i provinsen Xinjiang. Många av dem tvingas arbeta med att tillverka kläder eller plocka bomull som går på export till Europa.

1. Varför vill Fair Action att företag slutar köpa in kläder från Xinjiang?

I provinsen Xinjiang (/shindjang/) i nordvästra Kina pågår allvarliga övergrepp mot folkgruppen uigurer och andra muslimska minoriteter. Den kinesiska staten anklagas för att ha frihetsberövat mellan 1 och 1,8 miljoner uigurer i så kallade ”omskolningsläger”, där de tvingas överge sin religion och kultur.  Tortyr och våldtäkter rapporteras förekomma, liksom tvångsarbete; både inne i lägren och på fabriker runt om kring i provinsen. Vissa av dem tvingas arbeta med bomull- och textilproduktion, som ingår i globala företags leverantörskedjor. Enligt beräkningar har minst 80,000 uigurer och andra muslimska grupper även förflyttats till fabriker i andra provinser.

Människorättsexperter varnar för den pågående utvecklingen där allt fler människor sänds till läger, plötsligt försvinner och där respekten för grundläggande mänskliga rättigheter är totalt frånvarande. Den kinesiska regering hävdar själva att de erbjuder yrkesutbildning i lägren.

Läs mer här: Australian Strategic Policy Study ”Uyghurs for Sale”.

2. Kan min tröja vara gjord av tvångsarbete?

En femtedel av all bomull i världen odlas i Xinjiang. Och över 80 procent av all bomull i Kina odlas i regionen.  Lägg till att Kina är det land som Sverige importerar mest kläder ifrån.

Exakt vilka svenska företag som kan kopplas till fabriker eller bomullsfält där det förekommer tvångsarbete är svårt att veta, bland annat eftersom många klädföretag inte är öppna med i vilka fabriker tillverkningen sker, eller vilka underleverantörer fabrikerna har.

Följ #EndUyghurForcedLabour i sociala medier för senaste infon om företag med bekräftade kopplingar till tvångsarbete.

3. Förekommer tvångsarbete på alla klädfabriker i Xinjiang?

Det går inte att utesluta tvångsarbete på någon klädfabrik, något bomullsfält eller i någon garntillverkning i Xinjiang. Provinsen är nästintill omöjlig att granska för journalister och ideella organisationer. Men genom att intervjua flyktingar, analysera satellitbilder och regeringsdokument har man kunnat dra slutsatsen att det finns risk för tvångsarbete på nästan alla arbetsplatser.

4. Vad säger lagen?

Internationella riktlinjer från FN och OECD slår fast att företag är skyldiga att respektera mänskliga rättigheter. Oavsett bransch, storlek och inköpsländer ska företag kunna identifiera och hantera sin påverkan på människor och människors rättigheter.

Att bedriva verksamhet i Xinjiang eller att göra inköp från provinsen har i praktiken blivit oförenligt med dessa principer. Anledningen är att det saknas trovärdiga sätt för företag att kontrollera att arbetsplatser i Xinjiang är fria från tvångsarbete. Intervjuer med arbetare, ett vanligt sätt att undersöka förhållanden på fabriker, kan inte anses tillförlitliga eftersom arbetare troligtvis inte vågar prata fritt av rädsla för myndigheterna.

5. Vad vill Fair Action?

Det enda sättet företag kan vara säkra på att de inte bidrar till förtrycket av uigurer är genom att avbryta alla inköp med kopplingar till Xinjiang och andra delar av Kina där tvångsarbete förekommer.

I ett upprop kräver Fair Action och 180 andra frivilligorganisationer och fackförbund att företag som producerar textil och kläder ska:

  • Kartlägga alla leverantörer och identifiera fabriker som ligger i Xinjiang eller som misstänks ha arbetskraft från Xinjiang. Kartläggningen ska även omfatta fabriker i andra delar av världen med underleverantörer i Xinjiang.
  • Avbryta samarbeten med samtliga leverantörer i Xinjiang.
  • Avbryta samarbeten med leverantörer utanför Xinjiang, som använder sig av arbetskraft från Xinjiang, som skickats av regeringen.
  • Avbryta samarbeten med leverantörer som ingår i samma koncern som företag/fabriker som ligger i Xinjiang eller använder sig av arbetskraft från Xinjiang, som skickats av regeringen. Detta gäller även när denna verksamhet ligger utanför Xinjiang.
  • Signera uppropetBrand Commitment to Exit the Uyghur Region

Läs hela kravlistan och uppropet här.

 

 

 

20% av all bomull i världen odlas i Xinjiang

84% av all bomull i Kina odlas i Xinjiang

Kina är Sveriges största importland av kläder

Uigurer är en muslimsk folkgrupp som framför allt lever i provinsen Xinjiang i västra Kina. Cirka 12 miljoner uigurer bor i Xinjiang enligt officiell kinesisk statistik.

Koalitionen End Uyghur Forced Labour är ett nätverk av 180 frivilligorganisationer och fackförbund, däribland Fair Action. Flera av organisationerna i nätverket är uiguriska.

Målet är att få modeföretag att inte utnyttja det tvångsarbete som den kinesiska staten driver miljontals uigurer till i provinsen Xinjiang.