Studiematerial: Vi handlar, vem betalar?

Många svenska företag struntar i att arbeta hållbart. Men vilka är dom? Det ska du och dina elever ta reda på, med vår hjälp. För vi vet att det går att påverka företagen. Vissa gånger krävs ett gediget gransknings-arbete, andra gånger räcker det med ett inlägg på sociala medier.  Oftast krävs en blandning av båda metoderna.

Materialet består bland annat av vägledande videos och informativa filmer om de branscher Fair Action granskar.

Hur ser egentligen företagens hållbarhetsarbete ut? Just nu utvecklar vi ett utbildningsmaterial tillsammans med gymnasieelever. Syftet är att unga ska få verktyg så att de självständigt kan granska företag.
“Vi handlar, vem betalar?” är ett treårigt projekt som drivs tillsammans med Ung Media Sverige och
finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Projektets utbildningsmaterial är förankrat i Skolverkets lärmodul för hållbar utveckling och syftar till att ge elever på gymnasiet:

  • Fördjupad kunskap och förståelse för företags påverkan på mänskliga rättigheter i globala leverantörsled, med särskilt fokus på levnadslön, arbetsvillkor och fackliga rättigheter.
  • Fördjupad kunskap och förståelse för företags ansvar att respektera mänskliga rättigheter utifrån Agenda 2030, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och internationella riktlinjer som exempelvis de mänskliga rättigheterna i arbetslivet (ILO:s åtta kärnkonventioner).
  • Ökad handlingskompetens och att de som konsumenter och framtida arbetstagare har makt att ställa krav på att företagen att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö.

Gymnasielärare – se hit!
Under år 2021 och 2022 erbjuder Fair Action gymnasieskolor att få testa det pedagogiska materialet och utveckla metoderna för granskning av företags hållbarhetsarbete. Vid intresse, hör av dig till Emma Grönlund, projektledare för “Vi handlar, vem betalar?”.

Kontakt:
Elin Tjernström
Epost: elin@fairaction.se
Telefon till kansliet: 070-940 21 13