Svenska banker vill att H&M höjer sömmerskornas löner

Fem av sju svenska storbanker anser att H&Ms strategi för att öka sömmerskors löner brister. Det visar en ny granskning från Fair Action och Fair Finance Guide. Samtidigt får bankerna själva kritik för att inte ställa tillräckliga krav på klädjätten.

hemsidan 1

Sömmerskor i Bangladeshs huvudstad Dhaka protesterar mot att de inte fått ut sina löner (ej relaterat till H&M). Foto: Rehman Asad/Barcroft Medi

De sju största bankerna i Sverige är några av H&Ms största delägare med ett totalt innehav på nära 22 miljarder kronor. Men bankerna tar inte tillvara på sitt inflytande i tillräckligt stor utsträckning. Fair Actions nya granskning visar att de inte lever upp till sitt ansvar som hållbara investerare i klädjätten.

Bankerna saknar tydliga och tidsbundna mål för sitt arbete med att få H&M att bidra till höjda löner för textilarbetarna. Dessutom bör påverkansarbetet redovisas öppet. Idag är det endast Nordea och Skandia som redovisar resultatet av sina dialoger med H&M offentligt.

– En sömmerska som syr kläder åt H&M i Indien eller Bangladesh behöver idag tjäna 70 procent mer för att kunna klara sig på sin lön. Under pandemin har lönerna till och med sänkts. Det är helt oacceptabelt. Många har nu svårt att betala för mat och medicin om de blir sjuka, säger Maria Sjödin, sakkunnig inom företag och mänskliga rättigheter på Fair Action.

Effektiva protester från svenska bankkunder
Granskningen är en uppföljning på rapporten ”Broke in Bangladesh” från 2019 och visar att bankerna har ökat sitt engagemang kring frågan om levnadslön. Idag har samtliga sju banker en dialog med klädjätten om levnadslön jämfört med bara tre banker 2019. Bäst påverkansarbete med H&M kring levnadslön har Nordea följt av Skandia. Nordea menar att H&M måste accelerera sitt arbete för levnadslöner och visa att åtgärder som vidtas är lämpliga och effektiva. Nordea och Swedbank har dessutom infört krav på levnadslön i sina riktlinjer för investeringar. Fem av de sju bankerna vill även se högre grad av mätbarhet.

– Det är bra att bankerna har lyssnat på bankkundernas protester, men nu måste bankerna öka trycket på H&M om det verkligen ska leda till höjda löner för sömmerskorna, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.

Löner som påverkar hundratusentals människor
H&M är världens näst största modeföretag och totalt arbetar 1,6 miljoner människor i företagets leverantörsfabriker, varav över en halv miljon i Bangladesh. Trots att det har gått åtta år sedan H&M lanserade sin strategi för levnadslöner har lite hänt på fabriksgolvet i landet.

– Lönerna är lika låga i alla fabriker, oavsett om de producerar för H&M eller inte, säger Babul Akhter, generalsekreterare för den fackliga organisationen Bangladesh Garment and Industrial Workers Federation.

I två av klädjättens största produktionsländer, Bangladesh och Indien, skulle lönerna hos leverantörerna behöva höjas med 70 procent för att räcka till grundläggande kostnader för mat, boende, sjukvård och skolgång för barnen. Genomsnittslönen på fabrikerna H&M köper ifrån har dessutom sjunkit under pandemin samtidigt som levnadskostnaden ökat. I Indien har lönerna sjunkit med 7 procent, i Bangladesh med 2 procent. Samtidigt är den årliga inflationen i Indien och Bangladesh cirka 5 procent, vilket innebär att priserna på till exempel mat stigit.

Kontakt
För intervjuer kontakta Maria Sjödin, sakkunnig inom företag och mänskliga rättigheter.
Epost: maria@fairaction.se, Telefon: 070-940 21 13

Om rapporten
Fair Action och Fair Finance Guide har i rapporten Put your money where your mouth is – Swedish banks and living wages in the garment sector” granskat hur de sju största bankerna i Sverige lever upp till sitt ansvar som hållbara investerare i H&M. Bland H&M:s klädmärken ingår H&M, COS, Weekday, Arket, & Other Stories, Cheap Monday och Monki. Följande sju svenska banker har granskats; Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, SEB, Skandia, Nordea och Swedbank.

På Fair Actions pressida finns foton och infografik. För detaljer i poängsättningen av bankerna se Appendix 3 i rapporten.

Om Fair Action
Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Vi granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner.