Hög tid för tuffare lagkrav på företag

I februari presenterade EU-kommissionen sitt lagförslag om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Civilsamhället välkomnar att det föreslås bindande regler för företag, men förslaget måste vässas så att företag tvingas göra förbättringar som verkligen gör skillnad för de som jobbar i leverantörsledet.

/10 maj, 2022/Nyheter/

I februari kom EU-kommissionens lagförslag efter att ha försenats och skjutits upp under förra året. Arbetet med att ta fram förslaget har präglats av stort intresse från såväl företags, fackförbunds och miljö- och människorättsorganisationers sida. Det är unikt att på EU-nivå sätta upp regler för företags ansvar för att människorna som tillverkar deras produkter har schyssta arbetsvillkor, att underleverantörer inte förorenar mark och vatten eller tvingar lokalbefolkningen från sin mark. En framgång är att företags hela värdekedja föreslås omfattas av lagen, det vill säga även dotterbolag och underleverantörer. Men texten öppnar upp för oroande kryphål, som att europeiska företag skulle kunna friskriva sig från ansvar genom klausuler i avtal med underleverantörer.

Men flera av de farhågor som miljö- och människorättsorganisationer haft besannas i kommissionens lagförslag. Endast företag med över 150 miljoner euro i omsättning och fler än 500 anställda, som är verksamma på EU:s gemensamma marknad, föreslås omfattas av lagen. I högrisksektorer, såsom textilindustrin, livsmedelsindustrin och mineralutvinning, föreslås kraven omfatta företag med fler än 250 anställda och mer än 40 miljoner euro i omsättning. Små och medelstora företag undantas, vilka utgör hela 99 procent av alla företag i EU.

Läs mer om Fair Actions syn på hur förslaget måste förbättras här.