Länsförsäkringar ställer sig bakom Fair Actions krav på H&M

Länsförsäkringar kräver att H&M ingår ett bindande avtal för att betala ut innestående löner till sömmerskor. Nu måste övriga storbanker följa Länsförsäkringars exempel och öka pressen på H&M så att avtalet blir verklighet.

MicrosoftTeams-image (6)

Länsförsäkringar ställer sig bakom Fair Actions krav på H&M att betala ut innestående löner till arbetare. Foto: Rehman Asad/Barcroft Medi (ej relaterat till H&M).

På H&Ms årsstämma den 4e maj ställde sig Länsförsäkringar bakom det aktieägarförslag som Fair Action lagt fram, som kräver att H&M ska ingå ett bindande avtal för att garantera att löner betalas ut. Bakgrunden är att tusentals textilarbetare inte fått ut sina löner eller de avgångsvederlag de har rätt till under coronapandemin. Aktieägarförslaget inkluderar även en så kallad garantifond som ska se till att textilarbetare får ut sina lagstadgade ersättningar även i framtiden. Även om fabriken de arbetar på går i konkurs eller av andra skäl inte betalar ut vad de ska.

– Att Länsförsäkringar röstar för förslaget sänder en stark signal till H&M om att textilarbetarnas löner är en fråga som deras ägare tar på stort allvar. Det höjer också ribban för aktivt ägarskap för andra svenska storbanker. Bankerna behöver skärpa kraven på H&M så att de tar ansvar för att arbetares löner betalas ut, både nu och i framtiden, säger Charlie Aronsson på Fair Action.

Ett avtalsförslag har redan tagits fram nära 40 fackförbund. Tanken är att villkoren ska förhandlas fram mellan fackliga parter, fabriksägare och uppköpande företag.

Fabriksanställda har drabbats oproportionerligt hårt av pandemin
Coronapandemin har slagit oproportionerligt hårt mot fabriksanställda i textilindustrin. Efter pandemins första tretton månader uppgick de uteblivna lönerna och lagstadgade avgångsvederlagen till uppskattningsvis 100 miljarder kronor, enligt Clean Clothes Campaign.

Två år efter pandemiutbrottet har merparten av textilarbetarna fortfarande inte sett röken av sina pengar. Exempelvis väntar två tusen anställda hos H&M-leverantören Gladpeer Garments i Kambodja på att få ut över 13 miljoner kronor i avgångsvederlag.

Påverkan ger resultat
De sju största bankerna i Sverige är några av H&Ms största delägare med ett totalt innehav på nära 22 miljarder kronor. När Fair Action tidigare i år granskade hur banker använder sitt ägarinflytande på H&M, var fem av sju banker kritiska till H&Ms arbete för att säkerställa rimliga lönenivåer på leverantörsfabrikerna.

Samtidigt har bankerna saknat konkreta målsättningar med ägardialogen, vilket de kritiserats för av Fair Action. Inför stämman har konsumenter uppmanats att höra av sig till de banker där de är kunder för att få dem att rösta för aktieägarförslaget.