Svenska banker måste sätta press på H&M att betala ut lagstadgade löner

Tusentals sömmerskor på fabriker som syr kläder till H&M har inte fått ut sina intjänade löner under coronapandemin. Att kunna garantera den lagstadgade ersättning arbetare har rätt till bör vara en självklarhet. Det menar Fair Action i ett nytt aktieägarförslag och uppmanar samtidigt svenska storbanker att ta ställning för förslaget på H&Ms årsstämma den 4 maj.

H&M

Coronapandemin har slagit hårt mot tusentals textilarbetare som inte fått ut sina lagstadgade löner och avgångsvederlag. H&M måste garantera att arbetarna får den ersättning de har rätt till. Det menar Fair Action i ett aktieägarförslag till H&Ms årsstämma.

Coronapandemin har slagit oproportionerligt hårt mot fabriksanställda i textilindustrin. De uteblivna lönerna och lagstadgade avgångsvederlagen uppgick efter pandemins första tretton månader till uppskattningsvis 100 miljarder kronor, enligt Clean Clothes Campaign. Två år efter pandemiutbrottet har merparten av textilarbetarna fortfarande inte sett röken av sina pengar. Exempelvis väntar två tusen anställda hos H&M-leverantören Gladpeer Garments i Kambodja på att få ut över 13 miljoner kronor i avgångsvederlag.

Arbetare i Kambodja, Bangladesh och flera andra av H&Ms centrala produktionsländer vittnar nu om att de tvingas gå hungriga eller skuldsätta sig för att kunna köpa mat till sina familjer. Här måste H&M ta sitt ansvar så att de som syr plaggen inte blir lämnande i sticket, säger Charlie Aronsson, projektledare på Fair Action.

I aktieägarförslaget uppmanas H&M att garantera fabriksarbetarnas rättigheter genom att förhandla fram ett juridiskt bindande avtal med fackliga parter. Avtalet ska säkerställa att alla arbetare i leverantörskedjan får ersättning för innestående löner och lagstadgade avgångsvederlag. Avtalet inkluderar även en garantifond som ska skydda arbetare från att lämnas utan ersättning när fabriker tvingas stänga ner i framtiden. Ett avtalsförslag har redan tagits fram av nära 40 fackförbund.

Svenska storbanker har makt att påverka H&M
De sju största bankerna i Sverige är några av H&Ms största delägare med ett totalt innehav på nära 22 miljarder kronor. När Fair Action tidigare i år granskade hur banker använder sitt ägarinflytande på H&M, var fem av sju banker kritiska till H&Ms arbete för att säkerställa rimliga lönenivåer på leverantörsfabrikerna.

Genom att rösta för förslaget skulle bankerna sända en stark signal till H&M att de menar allvar när de kräver förbättringar i H&Ms arbete för anständiga löner och arbetsvillkor, säger Charlie Aronsson på Fair Action och fortsätter:

Efter kollapsen av textilfabriken Rana Plaza 2013 gick H&M i bräschen för att upprätta ett juridiskt bindande avtal som skyddat miljontals människoliv. Nu behöver bankerna knuffa H&M till att visa samma handlingskraft som då.

 

Kontakt
För intervjuer kontakta Nina Wertholz, projektledare på Fair Action.
Epost: nina@fairaction.se
Telefon: 070-940 21 13

Om Fair Action
Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Vi granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner.