H&M och rättvisa löner

Hur mycket tjänar klädarbetarna på H&M:s fabriker? Och vad tycker Fair Action att H&M borde göra? Här har vi samlat frågor och svar om sömmerskornas löner.

fair action-bangladesh-hm

Kvinna som tillverkar åt H&M i Bangladesh. Under pandemin har sömmerskornas redan låga löner sänkts. Foto: Jonas Gratzer.

Varför tycker Fair Action att H&M har ett ansvar för sömmerskorna?

Enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter har H&M ett ansvar för att se till att det är rimliga arbetsvillkor i deras leverantörsfabriker. H&M är världens största inköpare av kläder från Bangladesh, och påverkar hundratusentals textilarbetares liv. Under coronapandemin fick tusentals textilarbetare i H&M:s leverantörsfabriker inte ut sina löner eller de avgångsvederlag de har rätt till.

Vad tjänar arbetarna på H&M:s leverantörsfabriker i Bangladesh?

I Bangladesh arbetar över en halv miljon textilarbetare med att tillverka kläder till H&M. Trots att H&M 2013 lovade levnadslöner hos sina viktigaste leverantörer till 2018 är lönerna fortfarande alldeles för låga. I genomsnitt tjänade en sömmerska på en av H&M:s leverantörsfabriker i Bangladesh 134 dollar i månaden (ca 1375 kr), enligt HM:s egna siffror för 2022. En levnadslön – alltså den lön som en arbetare behöver för att kunna leva ett drägligt liv, kunna äta ordentligt, försörja sina barn och ha råd att gå till doktorn – beräknas ligga på minst 60% mer.  Inflationen i Bangladesh har det senaste året varit rekordhög vilket lett till att de anställdas löner urholkats och de fått det ännu sämre ställt än tidigare.

Trots att sömmerskorna jobbar upp till 10-13 timmar sex dagar i veckan har de inget annat val än att leva i små plåtskjul i slummen som blir stekheta i solen och som läcker in vatten när det regnar. De delar ofta toalett och kök med många andra. De har också svårt att få lönen att räcka till ordentlig mat och sjukvård för sig och sina barn, vilket kan leda till undernäring och olika sjukdomar. I Fair Actions rapport ”Left behind” från oktober 2018 berättar sömmerskor som syr åt H&M i Bangladesh om en ständig kamp för att få pengarna att räcka.

Ny forskning visar att klädföretag med leverantörer i Bangladesh avbröt beställningar, vägrade att betala för varor som skickats och krävde en sänkning av priset för beställningar som redan lagts, i samband med coronapandemin. Sedan dess har de stora klädföretagen ytterligare pressat leverantörerna att sänka priserna.

Vad tjänar arbetarna på H&M:s leverantörsfabriker i Indien?

I Indien arbetar över 100 000 textilarbetare med att tillverka kläder till H&M. I genomsnitt tjänade en sömmerska på en av H&M:s leverantörsfabriker i Indien 148 dollar i månaden (ca 1520 kr), enligt HM:s egna siffror för 2022. En levnadslön – alltså den lön som en arbetare behöver för att kunna leva ett drägligt liv, kunna äta ordentligt, försörja sina barn och ha råd att gå till doktorn – beräknas ligga på minst 60% mer. 

Vad gör H&M för att höja lönerna?

Generellt kan man säga att H&M gjort en del saker för att höja lönerna , men i på tok för långsam takt och i alldeles för liten skala. Fair Action tycker att det är bra att H&M samarbetar med facket på global nivå. Vi välkomnar också att H&M arbetar för att förbättra fabrikernas lönehanteringssystem så att de anställda får lön baserat på sin erfarenhet samt får den övertidsersättning och semesterlön de har rätt till. MEN vi förväntar oss långt mycket mer av världens näst största klädföretag än att bara följa nationella lagar.

Vad tycker Fair Action att H&M ska göra för att förbättra arbetsförhållanden?

 • Betala schyssta inköpspriser för plaggen – ge fabrikerna möjlighet att höja lönerna
  Förbättra sina inköpsmetoder genom att betala ett tillräckligt högt pris för att arbetarna ska få en lön som går att leva på. Leverantörer i Bangladesh och Kambodja uppger att H&M:s inköpare pressar priserna väldigt hårt. Det gör det svårt att höja lönerna. I Fair Actions rapport ”Put your money where your mouth is” berättar vi att priset per kilo som svenska klädföretag betalar till fabriker i Bangladesh för kläder har sjunkit med 12% mellan december 2019 och december 2020.
 • Sprida ordrar jämnt för att underlätta för leverantörerna att ha fast anställda. Sömmerskor som är fast anställda har bättre möjligheter att våga förhandla upp sina löner, eftersom de slipper vara rädda för att deras kontrakt inte ska förnyas.
 • Öka trycket på regeringarna i produktionsländerna att höja minimilönerna
  Detta bör H&M göra i alla produktionsländer där den nationella minimilönen inte räcker för att leva ett värdigt liv. Minimilön är den lägsta lön en anställd får tjäna enligt lag. H&M bör också kommunicera i vilka länder minimilönen är för låg och vad man gör för att förändra situationen.
 • Gör det möjligt för arbetarna att kräva högre löner
  Kommunicera till leverantörerna att de har nolltolerans mot alla försök att hindra facklig organisering. H&M bör också öka dialogen med oberoende fackförbund och ideella organisationer i produktionsländerna.
 • Ställa krav på högre löner 
  Detta kan H&M exempelvis göra genom att använda sig av en erkänd metod för att räkna ut en levnadslön för alla sina produktionsländer, som t ex Global Living Wage Coalitions metod. Bakom detta initiativ står flera hållbarhetscertifieringar som Fairtrade.

Vad kan jag göra som konsument för att påverka H&M?

Din röst är viktig för att få H&M att hålla sitt löfte om att sömmerskorna ska kunna leva på sina löner! Här är tre snabba tips på vad du kan göra:

 1. Skriv under vår namninsamling för att det ska bli lagkrav på modeföretag att bidra till levnadslöner.
 2. Tala om för H&M att de måste öka takten. Du kan skriva till H&M på sociala medier och uppmana företaget att se till att sömmerskorna kan klara sig på sina löner. Genom att använda sociala medier för att påverka kan du också inspirera andra.
 3. Bli medlem i Fair Action. Tillsammans kan vi få H&M att förstå att vi är många som bryr oss om hur sömmerskorna har det. Läs mer om hur du kan bli medlem här.
 4. Skänk en gåva. Swisha till oss på: 1231222256. Även små bidrag ger oss mer muskler för att ta fajten med H&M och andra företag!

Vad är skillnaden på levnadslöner och minimilöner?

Minimilön är den lägsta lön en arbetare får tjäna enligt lag. En levnadslön är den lön som en arbetare behöver för att kunna leva ett drägligt liv, kunna äta ordentligt, försörja sina barn och ha råd att gå till doktorn.

Varför fokuserar Fair Action på just levnadslöner?

Rätten till en levnadslön är en mänsklig rättighet och inget företag kan påstå sig värna om mänskliga rättigheter så länge lönerna inte täcker arbetarnas och deras familjers grundläggande behov. De låga lönerna är också en jämställdhetsfråga, eftersom majoriteten av de anställda i fabrikerna är kvinnor. Eftersom de måste jobba upp till 10-13 timmar sex dagar i veckan för att överhuvudtaget klara sig är de konstant trötta. Orken räcker oftast inte till för att kämpa för sina rättigheter på arbetsplatsen och ute i samhället. De har svårt att vara del i den kvinnokamp som skulle kunna ta dem ur deras maktlösa situation. Levnadslöner är också en förutsättning för att nå de globala målen om att utrota fattigdomen och nå anständiga arbetsvillkor till år 2030.

Hur har H&M svarat på kritik om sömmerskornas låga löner?

2013 presenterade H&M sitt mål om levnadslöner till 2018. H&M har inte satt en siffra på vad de anser att en rättvis levnadslön är. Istället säger de att de anställdas egna uppfattning av vad en levnadslön är motsvarar deras definition. H&M trycker också på att det är de anställda som ska förhandla upp sina löner. H&M har nu omformulerat målen om levnadslön så att de fokuserar mer på fabrikernas lönehanteringssystem. Läs mer om detta på H&M:s hemsida.

Hur stora är H&M?

H&M Group är världens näst största klädföretag, bara spanska Inditex som äger bland annat Zara är större. 2022 gjorde H&M en vinst på  3,6 miljarder kronor. Totalt har H&M gjort en vinst på över 40 miljarder kronor de senaste fem åren. H&M har cirka 4400 butiker i 76 länder. Kläderna tillverkas runt om i världen av cirka 1,3 miljoner arbetare . I H&M Group ingår även ARKET, Afound, Weekday, H&M Home, Monki, COS och & Other Stories.