Svenska banker måste rösta för att H&M betalar uteblivna löner

Tusentals sömmerskor på fabriker som syr kläder till H&M har fortfarande inte fått ut löner de tjänat in under pandemin. Nu uppmanar Fair Action svenska banker att rösta för ett aktieägarförslag på H&Ms bolagsstämma 4:e maj för att sömmerskorna ska få sina löner.

RS63_LBL_Will_Baxter_8676-lpr

Tusentals fabriksarbetare som syr kläder åt H&M har inte fått ut löner och ersättningar som de hade rätt till under pandemin. Personerna på bilden har ingenting med texten att göra. Foto: Martin De Wals Will Baxter.

Pandemin har slagit hårt mot fabriksanställda i textilindustrin där många inte fått sina lagstadgade löner och ersättning vid uppsägning. Tre år efter pandemins utbrott har arbetstagare fortfarande innestående fodringar för lagstadgad ersättning på flera miljarder USD.

Till exempel väntar 1 500 anställda på två av H&M:s leverantörsfabriker i norra Indien, Shahi Exports Unit 15/1 och 28, fortfarande på hundra tusentals USD i lagstadgade ersättningar

– Arbetare i Indien, Kambodja och flera andra av H&Ms viktiga produktionsländer vittnar om att de tvingas gå hungriga eller skuldsätta sig för att kunna köpa mat till sina familjer. H&M menar att de redan har tillräckliga rutiner för att se till att leverantörer betalar ut löner och ersättningar, men vi ser tydligt att kompletterande åtgärder behövs, säger Maria Sjödin, sakkunnig inom företag och mänskliga rättigheter på Fair Action.

Lokala fackförbund har tagit fram förslag på avtal
I aktieägarförslaget som Fair Action lagt fram uppmanas H&M att garantera fabriksarbetarnas rättigheter genom att förhandla fram ett juridiskt bindande avtal med fackliga parter. Avtalet ska syfta till att alla arbetare i leverantörskedjan ska få ersättning för innestående löner och lagstadgade avgångsvederlag. Avtalet ska även inkludera en garantifond som ska skydda arbetare från att lämnas utan ersättning när fabriker tvingas stänga ner i framtiden. Ersättning vid uppsägning är vanligt i länder där uppsägningstiden är kort eller obefintlig. Över 260 organisationer står bakom avtalsutkastet.

Svenska storbanker har makt att påverka H&M
De sju största bankerna i Sverige är några av H&Ms största delägare. När Fair Action lämnade in samma aktieägarförslag förra året meddelade Länsförsäkringar att bolaget är positiva till förslaget.

– Att textilarbetarna ska kunna få ut redan intjänade löner och ersättningar borde vara en självklarhet. Genom att rösta för förslaget kan bankerna få H&M att leda vägen i den här frågan, säger Maria Sjödin på Fair Action.

För intervjuer och mer information, kontakta Maria Sjödin, sakkunnig inom företag och mänskliga rättigheter. Epost: maria@fairaction.se. Tel: 070-940 21 13

Vill du påverka din bank att stötta förslaget?
Mejla din bank här!

Rapport
Put your money where your mouth is – granskning av bankernas påverkansarbete gentemot H&M kring levnadslöner (2022)