Så drabbas läderarbetare i coronakrisen

Nedstängda fabriker och personal som skickats hem utan lön. Modebranschen har drabbats hårt av coronakrisen – och värst drabbade är anställda hos leverantörer i Asien. Företag måste bli bättre på att föra dialog med arbetsrättsorganisationer och fackförbund på plats för att hitta lösningar på den allvarliga situationen. Det menar experter i Indien och Kina i en ny rapport från Fair Action.

Untitled-Project (7)

Covid-19 har slagit hårt mot många modeföretag, som är en av de värst drabbade sektorerna. Under 2020 har försäljningen i den svenska kläd- och skohandeln backat med 17 % respektive 30 %, jämfört med året innan, enligt Svensk handel.

När pandemin slog till reagerade många företag med att dra tillbaka ordrar som redan börjat tillverkas, eller efterfråga kraftiga rabatter från leverantörerna.

Ansvar för arbetsvillkor hos leverantörerna ännu viktigare under krisen
Skoindustrins bakslag har sipprat ner till de uppemot 11 miljoner arbetare i lädersektorn i Indien och Kina som fått bära en stor ekonomisk börda, visar den nya rapporten från Fair Action.

 Nedstängningarna kom som en chock för människor. Redan innan krisen var lönerna extremt låga, vilket gjorde att arbetarna inte hade några besparingar att ta av när de stod utan lön”

säger Pradeepan Ravi på indiska organisationen Cividep som intervjuas i rapporten.

Samtidigt som många företag befinner sig i en svår ekonomiska situation måste de fortfarande säkerställa att arbetsvillkoren hos leverantörerna inte hamnar i fritt fall på grund av krisen.

Det är viktigare än någonsin att arbetare får en rimlig lön och att de får utbildning i hälsa och säkerhet”

säger Dee Lee på den kinesiska organisationen Inno Community Development Organisation, som även han intervjuas i rapporten.

Ger rekommendationer till företag
I rapporten ger Fair Action rekommendationer om hur företags hållbarhetsarbete kan anpassas för att möta de nya utmaningarna för arbetare i produktionsleden. Att betala överenskommet pris för lagda ordrar, att säkerställa att löner betalas ut till arbetare och att dela den ekonomiska bördan för ökade hälso- och säkerhetsåtgärder är några av prioriteringarna som Fair Action lyfter fram.

Granskade skokedjor uppger att löner betalats ut
Rapporten granskar även hur fyra nordiska skoföretag levt upp till rekommendationerna: Nilson Group*, Eurosko, Vagabond Shoemakers och Scorett. Alla med underleverantörer i Indien och Kina. Samtliga företag menar att de betalat avtalat pris för lagda ordrar och uppger att de känner sig trygga med att löner betalats ut till merparten av de anställda i skofabrikerna.

Allvarligt att det saknas dialog med lokala organisationer
Sämre betyg får företagen när det gäller dialog med fack eller arbetsrättsorganisationer, vilket inget av företagen uppger att de haft.  

För att kunna verifiera att löner betalats ut eller att uppsägningar gjorts på saklig grund måste företagen lyssna på de som vet hur situationen ser ut på fabriksgolvet,

säger Nina Wertholz, författare till rapporten på Fair Action.

Att föra dialog med grupper vars rättigheter potentiellt kan påverkas negativt av företagets verksamhet, är även en central del av FN:s riktlinjer för företagande och mänskliga rättigheter. Svenska företag måste generellt bli bättre på dialog med arbetarrepresentanter i produktionsländerna. En tidigare studie som Fair Action gjort i samarbete med Amnesty visade att endast 3 av 46 granskade svenska företag uppger att de för dialog med negativt drabbade intressenter. 

Läs mer i rapporten Bearing the brunt of a pandemic. För foton  intervjuade arbetare och företrädare för arbetsrättsorganisationer, klicka här. 

För intervjuer kontakta: Nina Wertholz, projektledare på Fair Action, tel. 070-9402113.

Om granskningen
Fair Actions granskning av skoföretagen bygger på enkätsvar med uppgifter som företagen själva har uppgett. Enkäten gick ut till företagen i september. Enkätfrågorna hittar du här.

* Nilson Group äger koncepten Din Sko, Nilson Shoes, Skopunkten.