Mobiloperatörerna uppmuntrar till slit och släng

26 april 2016

El-avfall är den globalt snabbast växande avfallsströmmen. Trots det fokuserar mobiloperatörernas reklam på att kunden ska byta telefon ofta för att vara först med det senaste. Företagens initiativ kring återanvändning och återvinning lyfts däremot inte fram i marknadsföringen, visar en ny rapport från Swedwatch och Fair Action.

Bild3

Elektronikavfall samlas på soptippen Agbogbloshie i Ghana. Foto: Miranda Kårelind

Granskningen konstaterar bland annat att de fyra största mobiloperatörerna brister i ansvar att informera om de negativa effekter på människor och miljö som en mobiltelefon har under sin livscykel. I reklamkampanjerna är mobiloperatörernas budskap att konsumenterna ska köpa nytt, istället för att återanvända.

– Telia, Tele2, Telenor och Tre har alla system på plats för att återta gamla mobiler och ge dem nytt liv på en andrahandsmarknad. Men det är inget som kommuniceras aktivt till privatkunder, och det saknas information om vad som händer med de mobiler som samlas in, säger Théo Jaekel, researcher och rapportförfattare på Swedwatch.

Företagens modeller för insamling och återanvändning ser olika ut. Vanligtvis tas den gamla mobilen tillbaka av operatören i utbyte mot att kunden får en ny. Operatören ser till att telefonerna återställs och repareras hos betrodda leverantörer. De säljs sedan vidare på en andrahandsmarknad, ofta utanför Sverige.

I tidigare rapporter har Swedwatch uppmärksammat den illegala handeln med el-avfall. Bara från EU exporteras 400 000 ton odokumenterat el-avfall varje år. Det finns en stor risk att de gamla mobiler som säljs i Europa hamnar på soptippar i Kina och Ghana. Där bränns telefonerna för att få fram värdefulla metaller som göms inuti. Arbetet sker ofta helt utan skydd. I processen frigörs skadliga ämnen som är farliga för människor och miljö.

– Operatörernas arbete med återvinning är positivt. Men de måste även följa upp sluthanteringen av de mobiler som säljs vidare utomlands. De har ett ansvar för att de allvarliga riskerna kring hanteringen av el-avfallet ska undvikas, säger Théo Jaekel.

Rapporten innehåller sex rekommendationer. Operatörerna uppmanas bland annat att tillhandahålla andrahandsmobiler till privatkunder i Sverige samt premiera konsumenter som väljer att behålla och använda sin avbetalade mobiltelefon.

Ladda ner rapporten ”Kortsiktigt kretslopp” här.

Läs också Tres kommentar till rapporten här.

För mer information kontakta: Maria Sjödin, Fair Action, maria@fairaction.se, 08-643 43 64