Dags att visa handlingskraft!

Idag går Fair Action tillsammans med en bred grupp samhällsaktörer ut med en uppmaning till regeringen om en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter i all sin verksamhet. Bakom kravet på lagstiftning står företag, fackförbund och civilsamhällesorganisationer.

Maria SjödinNyheter, Pressmeddelanden, Toppnyhet

Foto: TT/Jessica Gow

Nu lanserar Fair Action kampanjen ”Visa handlingskraft” som vill sätta press på Sveriges regering för att få en lagstiftning på plats om företagande och mänskliga rättigheter. Kampanjen uppmanar regeringen att aktivt bidra till processen med att ta fram ett gemensamt regelverk på EU-nivå. 14 civilsamhällesorganisationer är initiativtagare till kampanjen som stöds av en rad små och stora svenska företag, däribland Arvid Nordquist, Coop, H&M, IKEA, Scania och Systembolaget. Även åtta stora fackliga organisationer stöder kampanjen, bland dem TCO, Finansförbundet och Unionen.

Många svenska och europeiska företag har idag egen verksamhet, leverantörer eller affärsrelationer i länder där kränkningar av mänskliga rättigheter är vanligt förekommande och där det arbetsrättsliga skyddet är svagt. Trots att Sverige ofta ses som ett föregångsland för mänskliga rättigheter och hållbart företagande finns det idag ingen lag som kan hålla företag ansvariga för om människor eller miljö far illa på grund av deras produktion.

– Våra granskningar visar gång på gång att många svenska företag inte gör tillräckligt för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö, rimliga löner och arbetstider för personalen hos leverantörerna runt om i världen. Nära hälften av de 46 företag vi granskade i våras hade ingen uppföljning av om deras policy för mänskliga rättigheter faktiskt följs i den egna verksamheten eller i leverantörsledet, säger Maria Sjödin, sakkunnig inom företag och mänskliga rättigheter på Fair Action.

Utan reglering kan företags verksamhet bidra till tvångsförflyttningar av lokalbefolkning, vattenföroreningar, eller användning av tvångs- och barnarbete. Med en lagstiftning med krav på så kallad Human Rights Due Diligence måste företag göra konsekvensanalyser ur ett människorättsperspektiv. En lag skulle innebära att konsumenter kan känna ökad trygghet att mänskliga rättigheter respekterats när varan de handlar producerats.

Flera företag arbetar redan kontinuerligt med dessa utmaningar och stödjer kravet på lagstiftning. Det arbete som sker från företagens sida bygger idag på egna, frivilliga initiativ. Men frivillighet räcker inte. Det visar till exempel en granskning av 1 000 europeiska företags hållbarhetsrapportering. Bara en femtedel rapporterar om hur de arbetar för att säkerställa att inga kränkningar av mänskliga rättigheter sker i deras leverantörsled. Detta trots att över 80 procent av företagen anger att de har en policy för mänskliga rättigheter.

– Företag som tar ansvar och investerar i hållbarhet borde få stöd i tydliga regelverk och genom att konkurrenssituationen blir mer rättvis, säger Åsa Beckius, policyrådgivare på Diakonia, en av organisationerna bakom kampanjen.

Vissa europeiska länder, som Frankrike och Nederländerna, har redan antagit lagstiftning på området. På EU-nivå tas nu viktiga steg mot ett gemensamt regelverk, men Sveriges regering har än så länge varken varit aktiva i den processen, en fråga som andra medlemsstater driver aktivt, eller utrett en svensk lagstiftning, trots rekommendationer från Statskontoret och Agenda 2030-delegationen.

– Det behövs en lag som gör att mänskliga rättigheter inte bara är värdeord i en årsredovisning, utan en del av affären. Om Sverige vill vara drivande för hållbar utveckling måste vi även vara drivande för hållbart företagande, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect som är en av de 14 organisationer som tagit initiativ till kampanjen Visa handlingskraft.

Mer om kampanjen: www.visahandlingskraft.nu 

Presskontakt: Maria Sjödin, sakkunnig inom företag och mänskliga rättigheter, maria@fairaction.se

De 14 initiativtagarna till kampanjen är: Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Amnesty International, Diakonia, Fair Action, Fairtrade Sverige, Forum Civ, Naturskyddsföreningen, Oxfam, Rädda Barnen, Swedwatch, Unicef Sverige, Union to Union och We Effect. Koalitionen samordnas av CONCORD Sverige.

Företag som vid dags datum ställt sig bakom kampanjen: Alva, Another Textile Company, Arvid Nordquist, Blomsterlandet, Coop, DEDICATED, Delicato, Eguale, Electrolux, Gina Tricot, GPH Healthcare, H&M, HSB, IKEA Sverige, Löfbergs, Nordic Sugar AB, READ THE LABEL, Riksbyggen, Scania, Systembolaget, Tekompaniet, Tony´s Chocolonely, Viva Wine Group (23)

Fackförbund som vid dags datum ställt sig bakom kampanjen: Vårdförbundet, Finansförbundet, Lärarförbundet, Akademikerförbundet SSR, TCO, Unionen, ST, Vision (8)