Valberedning

Valberedningens uppgift är att förbereda och föreslå de personval som ska genomföras vid årsmötet, såsom val av nya styrelsemedlemmar. 

Fair Action

Är du intresserad av att sitta i Fair Actions styrelse? Kontakta då vår valberedning bestående av Malin Åberg Aas och Tinde Carlbrand. Du kan nå dem på valberedning@fairaction.se