Valberedning

Valberedningens uppgift är att förbereda och föreslå de personval som ska genomföras vid årsmötet, såsom val av nya styrelsemedlemmar. 

Fair Action

Är du intresserad av att sitta i Fair Actions styrelse? Kontakta då vår valberedning som består av Ingrid Sundberg, Cina Staron och Hanna Borglund. Du kan nå dem på valberedning@fairaction.se