Valberedning

Valberedningens uppgift är att förbereda och föreslå de personval som ska genomföras vid årsmötet, såsom val av nya styrelsemedlemmar. 

Fair Action

Är du intresserad av att sitta i Fair Actions styrelse? Kontakta då vår valberedning bestående av Anneli Nordling och Tinde Carlbrand. Du kan nå dem på aaenordling@gmail.com