Valberedning

Valberedningens uppgift är att förbereda och föreslå de personval som ska genomföras vid årsmötet, såsom val av nya styrelsemedlemmar.

Är du intresserad av att sitta i Fair Actions styrelse? Kontakta då vår valberedning som under 2023-2024 består av Ingrid Sundberg och Cina Staron. Du kan nå dem på valberedning@fairaction.se