Kontakt

Fair Action

Ringvägen 80
118 60 Stockholm
Se karta (Ingång på baksidan via Havregatan)

Telefon: 08-643 43 64

E-post: info@fairaction.se

Fakturaadress: arkivplats.931645@arkivplats.se

Medarbetare

Marlene Rosendal, kanslichef
Två masterexamen inom barnets rättigheter respektive nationalekonomi. Har en bred bakgrund inom statistik, mänskliga rättigheter med fokus på barnets rätt, hållbarhet, utvärdering och uppföljning (MEAL) och management. Gedigen erfarenhet av civilsamhället inom olika tematiska områden, SOS Barnbyar, ECPAT, Engineers without borders Sweden bland flera. Flerårig bakgrund med att arbeta med program och projekt i Afrika och Asien.

E-post: marlene@fairaction.se

Elin Tjernström, projektledare och ekonomiansvarig
Ekonom med inriktning på internationellt företagande. Har arbetslivserfarenhet som projektledare från både ideell och privat sektor, bland andra för organisationerna We Effect och Läkare utan Gränser.

E-post: elin@fairaction.se

Ebba Eriksson, projektmedarbetare
Samhällsvetare och beteendevetare med examen i utvecklingsstudier och Latinamerikastudier, samt psykologi och genusvetenskap. Har arbetat fackligt och varit ideellt engagerad som bland annat ordförande för Föreningen för utvecklingsfrågors (FUF) lokalgrupp i Uppsala.

E-post: ebba@fairaction.se

Lisa Fredriksson, junior projektledare
Masterexamen i internationell utveckling och management samt två kandidatexamina i statsvetenskap respektive företagsekonomi. Tidigare erfarenhet av utvecklingssamarbete i Sverige och Albanien samt har varit ideellt engagerad i Amnesty International, bland annat som ledamot i distriktsstyrelsen i Stockholm.

E-post: lisa@fairaction.se

Emilia Sunemar, praktikant
Student på Lunds universitet. Studerar mänskliga rättigheter sedan 2022.

E-post emilia@fairaction.se