Kontakt

Fair Action

Ringvägen 80
118 60 Stockholm
Se karta (Ingång på baksidan via Havregatan)

Telefon: 08-643 43 64

E-post: info@fairaction.se

Fakturaadress: arkivplats.931645@arkivplats.se

Medarbetare

Marlene Rosendal, kanslichef
Två masterexamen inom barnets rättigheter respektive nationalekonomi. Har en bred bakgrund inom statistik, mänskliga rättigheter med fokus på barnets rätt, hållbarhet, utvärdering och uppföljning (MEAL) och management. Gedigen erfarenhet av civilsamhället inom olika tematiska områden, SOS Barnbyar, ECPAT, Engineers without borders Sweden bland flera. Flerårig bakgrund med att arbeta med program och projekt i Afrika och Asien.

E-post: marlene@fairaction.se

Maria Sjödin, sakkunnig företag och mänskliga rättigheter
Juristexamen med inriktning mot mänskliga rättigheter. Har tidigare arbetat som rådgivare åt investerare kring hållbarhetsfrågor. Har även studerat kinakunskap och arbetat på ideella organisationer i Colombia och Nicaragua.

E-post: maria@fairaction.se
Tel: 070-526 21 41

Elin Tjernström, projektledare och ekonomiansvarig
Ekonom med inriktning på internationellt företagande. Har arbetslivserfarenhet som projektledare från både ideell och privat sektor, bland andra för organisationerna We Effect och Läkare utan Gränser.

E-post: elin@fairaction.se

Ebba Eriksson, projektmedarbetare
Samhällsvetare och beteendevetare med examen i utvecklingsstudier och Latinamerikastudier, samt psykologi och genusvetenskap. Har arbetat fackligt och varit ideellt engagerad som bland annat ordförande för Föreningen för utvecklingsfrågors (FUF) lokalgrupp i Uppsala.

E-post: ebba@fairaction.se

Ylva Kämpe Michelsen, praktikant
Antropologstudent, med intresse för hållbarhetsfrågor. Även studerat hållbar utveckling och geografi. Har erfarenhet av ideellt arbete t.ex. i styrelsen för en studentförening i Uppsala.

E-Post: Ylva@fairaction.se

Emilia Sunemar, praktikant
Student på Lunds universitet. Studerar mänskliga rättigheter sedan 2022.

E-post emilia@fairaction.se