Kontakt

Fair Action

Fair Action

Ringvägen 80
118 60 Stockholm
Se karta (Ingång på baksidan via Havregatan)

Telefon: 070-940 21 13
E-post: info@fairaction.se
Fakturaadress: arkivplats.931645@arkivplats.se


Medarbetare

Ulrika Urey, kanslichef
Nationalekonom med bakgrund inom internationellt utvecklingssamarbete och rättvis handel. Mångårig erfarenhet från Latinamerika genom att ha lett biståndsorganisationers arbete inom demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Har även arbetat på Sida med välfärdspolitik och anti-korruption.
E-post: ulrika@fairaction.se
x

Malin Kjellqvist, ansvarig strategi och engagemang 
Examen i statsvetenskap med fokus på hållbar utveckling. Har studerat rättvis och etisk handel vid Röda Korsets Folkhögskola och är utbildad hållbarhetsstrateg. Har arbetat med mänskliga rättigheter och företags ansvar sedan 2006.
E-post: malin@fairaction.se

X

Maria Sjödin, sakkunnig företag och mänskliga rättigheter
Juristexamen med inriktning mot mänskliga rättigheter. Har tidigare arbetat på konsultfirman Ethix SRI Advisors som rådgivare åt investerare kring hållbarhetsfrågor. Har även studerat kinakunskap och praktiserat på ideella organisationer i Colombia och Nicaragua.
E-post: maria@fairaction.se
x

nina-beskurenNina Wertholz, sakkunnig företag och miljö
Miljövetare med inriktning mot global utveckling och journalistik. Har tidigare arbetat med internationella miljögiftsfrågor och utvecklingssamarbete på Naturskyddsföreningen. Samt med hållbart fiske och ideellt engagemang för Världssnaturfonden WWF och Greenpeace.
E-post: nina@fairaction.se

 

 Elin Tjernström
Ekonom med inriktning på internationellt företagande. Har arbetslivserfarenhet från både ideell och privat sektor, bland andra för organisationerna We Effect och Läkare utan Gränser. 

E-post: elin@fairaction.se

 

Paula Blanck, praktikant

Kandidatexamen i socialantropologi med inriktning på humanekologi vid Lunds universitet. Flera års erfarenhet från ideellt engagemang inom ungdomsrörelsen samt studentföreningar, senast som musikläggare och producent på Lunds studentradio. E-post: paula@fairaction.se

 xx

Foto: Nina Wertholz.