Guide: Vad är femwashing?

Svenska företag använder gärna feministiska slagord i sin kommunikation. Så kallad ”femwashing” – att kapitalisera på jämställdhet och kvinnors rättigheter – tar bort fokus från problemen för de kvinnor som tillverkar kläderna.⁣

Labour Behind the Label, Shen Zhou garment factory (Cambodia)

Garment workers make Adidas apparel at the Shen Zhou garment factory in Phnom Penh, Cambodia, October 18, 2011.

Vad är femwashing?

Femwashing är när ett företag använder feministiska slagord i sin reklam för att öka försäljningen, utan att samtidigt ha tillräckligt med fog för påståendena om att företagets verksamhet gynnar kvinnors rättigheter.

Det kan till exempel handla om att företaget blåser upp små insatser som de gör för jämställdhet för att ta fokus från att företaget inte gör tillräckligt för att de kvinnor som arbetar i tillverkningen ska ha en dräglig situation. Företaget förflyttar alltså fokus.

Är det vanligare med femwashing idag?

Ja, vi ser att många svenska modeföretag använder sig av feministiska slagord i reklamkampanjer, vi har också sett att flera säljer tröjor med tryck om girl power. Företagens kvinnliga kunder ska få en känsla av att vara ”empowered” och ofta bakas olika argument om hållbarhet in. Företag uppmanar kunderna att shoppa mer för att bidra till en bättre värld.

Varför har Fair Action anmält Ellos för femwashing?

Vi har anmält Ellos för att de i sin reklamkampanj ”Made by women” säger att de ”tar ställning för jämställdhet och kvinnliga rättigheter” och ”låter olika kvinnors röster höras, för alla kvinnors skull”. Samtidigt vill de inte berätta vad sömmerskorna som tillverkar deras kläder har i lön. Det blir ihåligt att använda feministiska slagord utan att samtidigt kunna garantera att sömmerskorna tjänar tillräckligt för att kunna klara sig på sin lön.

Ellos köper bland annat från Bangladesh och Indien, och där är lönerna generellt så låga att sömmerskorna har svårt att ha råd med det mest grundläggande som mat och sjukvård till sig och sina barn. Som en konsekvens av de låga lönerna arbetar sömmerskorna upp till 12 timmar per dag sex dagar i veckan. Men trots övertidsersättningen måste de spara in på kostnader för mat, boende och mediciner. Resultatet blir i många fall ett liv präglat av sjukdom och oro.⁣

Läs mer om anmälan här.

Vad kan jag göra för att motverka femwashing? 

  • Bli medlem i Fair Action! Vi kartlägger bland annat svenska modemärkens arbete för att motverka könsbaserat våld i textilfabrikerna. I det arbetet ser vi över om företagens reklam stämmer överens med verkligheten.
  • Anmäl reklamen! Privatpersoner kan anmäla marknadsföring som de anser är femwashing via  Reklamombudsmannen eller Konsumentverket.
  • Fråga företag som använder feministiska slagord i sin reklam. Hur ser arbetsvillkoren ut och vilken lön får kvinnorna som tillverkar plaggen? Fråga gärna via offentliga kanaler som Facebook, Instagram och Twitter eftersom det ökar pressen på företagen.

Ökad jämställdhet nås när företag arbetar med kvinnors rättigheter både i sin kommunikation och i sin verksamhet!