Granskning: Hur hållbart reser vi i jobbet?

Svenska företag och organisationer spenderar varje år 45 miljarder kronor på tjänsteresor. Fair Action och nätverket Schyst resande har gått igenom resepolicys hos 11 fackförbund, miljöorganisationer och idrottsklubbar för att hitta goda idéer för hänsyn till miljön, lokalbefolkning och anställda på hotell och restauranger. Idag på Aftonbladet Debatt uppmanar vi hela organisations-Sverige att anta hållbara resepolicys.

hallbara-tjansteresan_granskning-arbetsvillkor

Enligt Tillväxtverket spenderar svenska företag och organisationer årligen 45 miljarder kronor på tjänsteresor, inom och utanför landet. Hur miljarderna används ger avtryck – i samhället och miljön. Tar vi tåget i stället för flyget när det är möjligt blir klimatpåverkan mindre. Väljer vi hotell och restauranger med kollektivavtal stärker vi rättigheterna för anställda i hela branschen.

Att resa schystare är ett led i det större arbetet med att skapa en hållbar utveckling. Världen kraftsamlar just nu för att nå de mål som har slagits fast av FN i Agenda 2030. Här behöver alla sektorer i samhället bidra på de sätt de kan.
Alla företag och arbetsgivare har med andra ord ett ansvar för ett ansvarsfullt resande, men vi anser att de ideella organisationerna bör gå i bräschen. Folk ska kunna lita på att organisationens värderingar även gäller på resan.

Att förändra är i sig en resa. Vi har själva i våra organisationer tagit ett första steg genom att bilda nätverket Schyst resande. Vi ser nu över hur vi kan förändra våra egna resvanor, och uppmanar andra organisationer att följa med.
Som ett bidrag i processen har vi gått igenom 11 organisationers resepolicyer. Syftet har inte varit att betygsätta och kora vinnare, utan att hitta både luckor och goda idéer. Samtliga organisationer är ganska stora, ofta med hundratusentals medlemmar och många miljoner i omsättning. I övrigt skiljer de sig åt – det rör sig om fackförbund, producentkooperation, miljöorganisationer, idrottsklubbar med mera.

Glädjande nog har 10 av 11 någon form av miljökrav i sina resepolicyer. Ofta med grundambitionen att det bästa alternativet är att undvika resor. Tyvärr uttrycks miljökraven vanligtvis i generella termer, i stället för att man till exempel tydligt definierar när det är lämpligt att flyga.

Mer oroande är att endast 4 av de 11 undersökta organisationerna ställer krav på att anlitade reseföretag, hotell och restauranger ska ha kollektivavtal. Andra aspekter som vi har granskat gäller alkohol och andra droger samt sexköp. Vi har också letat efter skrivningar om hur man kan främja lokalt företagande. Dessa ämnen berörs i bästa fall i 2 av de 11 organisationernas resepolicyer.

Bättre resepolicyer lägger grunden för sunda rutiner. De är avgörande för att försäkra sig om att de anställdas resor bidrar till positiv utveckling för de som arbetar och bor på resmålen och stärker ekonomin på plats.
Hur vi väljer att använda våra pengar och hur vi beter oss har alltid en effekt på det omgivande samhället.
Alla organisationer kan lämna ett viktigt bidrag genom att se till att de pengar som satsas på resor för anställda och förtroendevalda stödjer mänskliga rättigheter, schysta villkor och lokal utveckling samt bidrar till en bättre miljö.

Ulrika Urey, Fair Action
Pim van Dorpel, Hotell- och restaurangfacket
Malin Roux Johansson, Realstars
Peter Moilanen, IOGT-NTO
Kristina Henschen, Union to Union
Henrik Ehrenberg, Unionen