Underleverantörer till Ecco och Deichmann bryter mot lagen genom osäkra anställningar

”Jag vill att mina sociala avgifter betalas och jag vill ha en löneökning, men jag vet inte hur jag ska kunna förhandla med fabrikschefen”. Det berättar en av de arbetare som intervjuats i en ny rapport om den indonesiska skoindustrin. Arbetarna tillverkar skor till europeiska märken som Deichmann och Ecco.

sewing-line-2

Korta kontrakt gör att anställda inte vågar organisera sig av rädsla för att kontraktet då inte ska förnyas. Foto: Dietrich Weinbrenner

Osäkra anställningar och korttidskontrakt är ett vanligt problem inom skoindustrin i Indonesien. Det försvårar för arbetarna att organisera sig fackligt och kräva rätt lön och humana arbetstider, eftersom kontraktet då kanske inte förlängs.

Förutom 117 fabriksarbetare har även 37 hemarbetare intervjuats i rapporten. Tre av fyra fabriker i undersökningen är direktleverantörer till de europeiska skomärkena medan en är underleverantör. Av de fyra fabrikerna är läget allra värst på en underleverantör till en helägd Ecco-fabrik. Bland de missförhållanden som lyfts fram i rapporten är att arbetarna bara har osäkra anställningar i form av ettåriga kontrakt, sedan måste arbetaren söka om jobbet.

Obligatoriskt övertidsarbete

Ett annat allvarligt missförhållande på underleverantören till Eccos fabrik är att fabriksledningen kräver att arbetarna ska jobba övertid tre till fyra timmar varje dag. Om arbetaren vägrar att jobba övertid riskerar denne att inte erbjudas övertidsarbete igen, vilket alla arbetare i granskningen menar att man är beroende av för att försörja sig själva och sin familj.

Anställs ett halvår i taget

På en av Deichmanns underleverantörer erbjuds arbetarna endast kontrakt på 6 månader. Enligt indonesisk lagstiftning är korttidskontrakt endast tillåtna under en begränsad period eller om arbetet inte är en del av företagets normala verksamhet. Av de 117 intervjuade arbetarna i rapporten är nära 45 procent anställda på korttidskontrakt.

Rapporten publiceras av kampanjen Change Your Shoes och är författad av de ideella organisationerna Suedwind Tyskland och Trade Union Rights Centre i Indonesien. Fair Action, som är en del av kampanjen, menar att slutsatserna i rapporten är allvarliga och en del i ett större mönster:

-Ännu en gång ser vi att europeiska företag i bästa fall säkerställer hyfsade villkor hos sina direktleverantörer, men skrapar man lite på ytan och söker sig längre ner i leverantörskedjan följs inte ens lokala lagar. Skoföretagen måste förbättra arbetsvillkoren även längre ner i kedjan där situationen ofta är som sämst, säger Charlie Aronsson, projektledare på Fair Action.

Hela rapporten kan du läsa här.
Sammanfattningen av rapporten kan du läsa här.
För mer information: Charlie Aronsson, projektledare Fair Action, telefon 08 – 643 43 64, e-post: charlie@fairaction.se