Svältlöner och dålig säkerhet – vardag för Europas skoarbetare

28 juni 2016

Change Your Shoes*, där Fair Action är den svenska samarbetspartnern, nya rapport ”Living on a shoestring” visar den verkliga kostnaden för de skor som tillverkas i Östeuropa. Tiotusentals arbetare som producerar skor, som säljs som italienska eller tyska, tjänar ofta ännu mindre än skoarbetare i Kina. Vi uppmanar skoföretagen att åtgärda undermåliga arbetsvillkor, var än skorna produceras.

Pixabay vhsrt-just

Foto: Pixabay

-Att tillverka skor i Europa är inte en hållbarhetsstrategi i sig. Usla arbetsförhållanden är lika globala som skoindustrin själv. Skoföretag måste ta kontroll över sin leverantörskedja och ha processer på plats för att lösa problemen, oavsett leverantörernas geografiska hemvist. Det säger Charlie Aronsson, projektledare för Fair Action.

Ungefär 24 miljarder par skor tillverkas globalt per år. Majoriteten produceras i Asien men också Europa spelar en viktig roll, i synnerhet för  dyrare läderskor. Italien, Portugal och Spanien står som tillverkningsland på 23 procent av alla läderskor i Europa. De mest arbetsintensiva delarna i  tillverkningsprocessen, dvs tillverkningen av skons olika komponenter, utförs dock ofta i länder i Östeuropa eller på Balkan där arbetskostnaden är betydligt lägre för att sedan sättas samman i t ex Italien. Rapporten beskriver livet för skoarbetarna i sex europeiska länder, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Polen, Rumänien och Slovakien.

Det största enskilda problemet är lönerna. De lagstadgade minimilönerna i Albanien, Makedonien och Rumänien (140-160 euro) är lägre än i den kinesiska provinsen Guangdong  (ca 200 euro) där en stor del av världens skor tillverkas. För att albanska, makedonska och rumänska arbetare – majoriteten av dem kvinnor – ska tjäna tillräckligt för att kunna försörja sig själva och sina familjer måste lönerna höjas fyra till fem gånger. Ett stort problem är att lönen baseras på antalet tillverkade skor och inte arbetade timmar. Detta leder ofta till obetald övertid och att arbetare tummar på de säkerhetsrutiner som ska skydda dem från farliga kemikalier och maskiner. Bevisen i rapporten är tydliga: de systematiska problemen inom skoindustrin är globala och de stannar inte vid EU:s eller Europas gränser. 179 arbetare har intervjuats för  undersökningen som ligger till grund för rapporten. Arbetarna uppger att de tillverkar skor för i Sverige kända märken som Deichmann, Ecco och Zara.

Här kan du läsa en kortversion av rapporten (engelska)

Här kan du läsa hela rapporten (engelska)

För mer information, kontakta: Charlie Aronsson

* Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Vi granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner. Vårt mål är en hållbar värld där mänskliga rättigheter respekteras.

**Change Your Shoes är ett nätverk bestående av 15 europeiska och 3 asiatiska organisationer. Vi tycker att de som arbetar i våra skors värdekedja har rätt till en levnadslön och en säker och trygg arbetsplats. Vi tycker också att konsumenter har rätt till säkra produkter och transparens i produktionen av deras skor.