Skobutikskedjors hållbarhetsarbete trampar vatten

26 augusti 2014 Ingen av de fyra största skobutikskedjorna i Sverige (Deichmann, Euro Sko, Nilson och Scorett) utför systematiska kontroller av den ytterst riskfyllda garvningen av lädret som deras skor tillverkas av. Inget av företagen kan heller visa några konkreta åtgärder för att säkerställa att arbetarna som tillverkar skorna har en lön som täcker grundläggande behov som mat, boende, skola och sjukvård. Det visar granskningen ”I samma fotspår?” som Fair Trade Center publicerar idag.

Skobutikskedjors hållbarhetsarbete trampar, redigerad vatten

Tillverkningen av våra skor innefattar många riskfyllda moment för människor och miljö. Det mest riskfyllda är garvningen av djurhudar till läder. Garvning är en process som kräver en mängd kemikalier, bland annat krom.  Ofta sker garvningen i länder som Bangladesh med total brist på kontroll av att miljölagar efterlevs. Trots detta utför ingen av de fyra skobutikskedjor som ingår i Fair Trade Centers granskning systematiska kontroller av de garverier som producerar lädret som deras skor framställs av.

– Det är både oacceptabelt och förvånande att skobutikskedjorna inte har kommit längre i sitt hållbarhetsarbete. Att den mest riskabla delen av produktionskedjan, garverierna, fortfarande är en blind fläck måste rättas till omgående. Det handlar inte om god vilja utan om att följa de internationella konventioner företagen säger sig följa, menar Charlie Aronsson, projektledare på Fair Trade Center.

Sex av tio par skor som säljs i Sverige tillverkas i Kina. Trots att lönerna i Kina har ökat de senaste åren har inte arbetarnas levnadsvillkor förändrats märkbart. Löneökningar äts upp av höjda levnadskostnader. De många fabriker som inte kan bära de höjda personalkostnaderna har stängt eller flyttat sin verksamhet. I dagsläget tjänar arbetarna i skofabrikerna hälften av vad som krävs för att täcka basbehov som mat, boende, skola och sjukvård. Charlie Aronsson utvecklar:

– Skofabrikernas ökade kostnader på grund av lönehöjningar har inte kompenserats av de köpande företagen med höjda styckpriser. Resultatet är uppsägningar och ökad press på de arbetare som får behålla sina jobb. Skobutikskedjorna måste betala priser som gör det möjligt för fabrikerna att betala löner som åtminstone täcker arbetarnas grundläggande behov.

Fair Trade Centers rekommendationer till skobutikskedjorna:

• Ta kontroll över er leverantörskedja genom att utföra systematiska kontroller av garverier.

• Skriv in levnadslön i er uppförandekod och vidta konkreta åtgärder för höjda löner.