Ny Sifo-undersökning: 68% av svenskarna omedvetna om miljöpåverkan av läderskor

Lädertillverkning räknas som en av världens smutsigaste industrier. Men skinnskorna är en dold miljöbov, två tredjedelar av konsumenterna känner inte till att en stor mängd giftiga kemikalier används för att lädret i våra höstkängor ska bli mjukt och följsamt. Det visar en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Fair Action.

gmb-akash-44

Lädertillverkning kräver stora mängder kemikalier. Arbetarna som bearbetar läd har sällan skyddsutrustning och drabbas ofta av sjukdomar på grund av kontakten med de hälsofarliga ämnena. På bilden arbetare i Bangladesh. Foto: GMB Akash för Change Your Shoes Campaign

En av världens smutsigaste industrier

Skoimporten till Sverige har de senaste fem åren ökat med 45 procent, och uppgick 2017 till över nio miljarder kronor. Merparten av lädret i skorna kommer från länder i Asien där lagar kring miljö och arbetsförhållanden är svaga eller sällan följs.

För att tillverka 250 kilo läder krävs cirka ett halvt ton kemikalier. Produktionen lämnar efter sig uppemot 50,000 liter förorenat avfallsvatten, som riskerar förgifta grundvattnet, jordbruksmark och gör familjer som bor runt fabrikerna sjuka. Arbetarna som bearbetar lädret med de farliga ämnena har sällan skyddsutrustning och hälsoproblem som eksem och andningssvårigheter är vanligt. Över 90 procent av lädret i skorna som säljs av de stora skokedjorna i Sverige tillverkas dessutom med hjälp av krom, som är cancerframkallande om det inte hanteras på rätt sätt.

Låg kunskap om kemikalierna

Men trots att tillverkningen är så smutsig visar Fair Actions Sifo-undersökning att 68 procent av svenskarna aldrig har sett, läst eller hört om kemikalierna som används i skoproduktionen. Konsekvensen av den låga medvetenheten är att svenska skoföretag riskerar att komma undan granskning och krav om ansvarstagande.   

– Företag behöver känna att de har ögonen på sig för att de ska förbättra sitt hållbarhetsarbete, säger Nina Wertholz, sakkunnig på Fair Action. Därför vill vi uppmana konsumenter att höra av sig till stora skokedjor som Nilson, Scorett och Vagabond och kräva information om var och hur lädret tillverkats.

Större medvetenhet skapar efterfrågan på hållbara skor

Undersökningen visar att nio procent uppger att de medvetet köpt miljövänliga läderskor de senaste tre åren. Överlag är efterfrågan på hållbara läderskor större i de grupper där kunskapen är högre.

– Det här visar att det är det viktigt att höja konsumenters medvetenhet för att fler ska ställa krav på hur läderskorna produceras, säger Nina Wertholz.

Fair Action sätter press på företagen – gör det du också!

För att ändra på hur det ser ut i läderfabrikerna behöver företagen ta ett större ansvar för arbetsvillkor. Fair Action bedriver påverkansarbete gentemot de dominerande skobutikskedjorna på den svenska marknaden –  Nilson Group (Din Sko, Nilson Shoes, Skopunkten, Jerns, Radical Sports, Ecco Stores), Scorett, Vagabond och Eurosko.  Hjälp oss att visa att du bryr dig genom att mejla dem nedan!

Mejla din skobutik HÄR!

 

Mer om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo i augusti 2018 på uppdrag av Fair Action.  Här kan du läsa hela undersökningen. Se även diagrammen nedan.

2-sifo

3-sifo4-sifo