Ny rapport: Rena skor – rena fötter?

Fair Action och Change Your Shoes har undersökt halten av sexvärt krom i 64 par läderskor köpta inom EU. Inget av skoparen visade sig innehålla den giftiga kemikalien i halter över gränsvärdet. Resultatet tyder på att en ny EU-lagstiftning har gett en positiv effekt för konsumenter. Fair Action uppmanar nu skoföretagen att inte begränsa sitt arbete till att ge kunderna säkra produkter – nu är det hög tid att garantera skoarbetarna en säker arbetsmiljö.

Akash (14)

Garveriarbetare jobbar i många fall utan skyddsutrustning och riskerar både cancer och svåra hud- och lungsjukdomar. Foto: GMB Akash för Change Your Shoes Campaign

För att en kohud ska kunna användas till skotillverkning måste den garvas och garvning är en komplicerad process med upp till ett par hundra olika substanser. Över 90 procent av alla läderskor som tillverkas är kromgarvade. Om trevärt krom, som används i garvningen, inte hanteras korrekt riskerar det att omvandlas till cancer- och allergiframkallande  sexvärt krom. Därför har EU infört ett striktare gränsvärde gällande sexvärt krom för införsel in i EU. Detta med syfte att skydda människor och miljö i Europa.

-Det är mycket bra att en skärpt bindande lagstiftning ger konsumenter en renare vardag. Däremot finns det inga bevis för att de som tillverkar våra skor har fått en renare arbetsplats. Garveriarbetare jobbar i många fall utan skyddsutrustning och riskerar både cancer och svåra hud- och lungsjukdomar. Det säger Charlie Aronsson, projektledare på Fair Action.

Förutom att garantera skor som är fria från sexvärt krom, anser Fair Action att skoföretagen måste se till att det inte finns spår av sexvärt krom i garvningsprocessen. Kromanvändningen bör minskas och fasas ut och sko- och läderföretagen bör investera mer i socialt och miljömässigt säkra alternativ.

– Insyn är en viktig förutsättning för att garantera arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Vi efterlyser ett kontrollsystem för garverier som är transparent och med fackföreningar och ideella organisationer i beslutande ställning, så att arbetarnas röster garanteras, säger Charlie Aronsson.

Parallellt med rapporten publicerar Fair Action också en Etikbarometer där konsumenter och andra intresserade kan jämföra tre av de största skobutikskedjornas miljöarbete.

Här kan du läsa hela rapporten Rena skor – rena fötter?

Kontaktperson: Charlie Aronsson, 08-6434364, charlie@fairaction.se