Ny rapport: bidrar Sverige till en hållbar utveckling globalt?

En del politiska beslut som tas i Sverige riskerar fortfarande att undergräva mänskliga rättigheter och hållbar utveckling globalt. Kritiken framförs i rapporten, Barometer 2018, som för sjunde gången granskat regeringens genomförande av Politik för global utveckling, PGU.

barometer2018

I år är det 15 år sedan Sveriges riksdag beslutade om Sveriges politik för global utveckling, PGU. Det betyder att politikerna åtagit sig att bidra till en hållbar utveckling globalt och att mänskliga rättigheter ska prägla all politik. PGU säger också att de mänskliga rättigheterna ska vägleda när det blir en intressekonflikt mellan politikområden.

Om de politiska besluten följer åtagandena inom PGU har civilsamhället granskat sedan 2003 i sammanlagt sju Barometer-rapporter. Idag publiceras och diskuteras årets Barometer, civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030, på ett seminarium i Kungliga Myntkabinettet.

– Aldrig förr har politiken för global utveckling varit så här viktig. Särskilt om vi ska kunna nå de Globala målen för hållbar utveckling. Årets Barometer-rapport visar på flera framsteg, men det finns fortfarande en hel del att önska, säger Georg Andrén, ordförande CONCORD Sverige, en plattformsorganisation med 62 organisationer som arbetar tillsammans för en politik som gör världen bättre.

Barometern 2018 visar att flera intresse- och målkonflikter kvarstår och att regeringens politik står i motsats till de egna ambitionerna. Vid flera tillfällen har regeringen fattat beslut utan att ta hänsyn till att de påverkar människor och miljö negativt utanför Sveriges gränser.

  • Sveriges nya regelverk för krigsmaterial garanterar inte att svensk vapenexport stoppas till icke-demokratier och andra länder som kränker mänskliga rättigheter.
  • Den tillfälliga asyllagstiftningen hindrar möjligheten till familjeåterförening, vilket splittrar familjer i strid med FN:s Barnkonvention.
  • Regeringen har motsatt sig offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag som ett sätt att motverka skatteflykt.

Barometern 2018 visar också på flera exempel där politikerna tagit tillvara de synergier som finns mellan olika politikområden som lett till en mer samstämmig politik mot en mer hållbar utveckling globalt.

– Sverige har tagit viktiga steg för att öka ambitionen i klimatpolitiken, inte minst genom det nya klimatpolitiska ramverket och ett internationellt sett ambitiöst mål för att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Samtidigt är ambitionerna inte tillräckliga för att ligga i linje med Parisavtalet och dessutom så räknas inte klimatpåverkan orsakad av utlandsresor och varor som produceras i andra länder med i det nationella målet, säger Anna Östergren, sakkunnig i internationella klimatfrågor på Naturskyddsföreningen, en av medlemmarna inom CONCORD Sveriges arbetsgrupper Agenda 2030 och Samstämmighet, som tillsammans tagit fram rapporten Barometer 2018.

Om Barometer 2018:
Rapporten granskar och analyserar sju tematiska områden: Mänsklig säkerhet och förebyggande av konflikt, Skatteflykt, Migration, Jordbruk, livsmedelssystem och handel, Klimat, Företagande och mänskliga rättigheter samt Sociala trygghetssystem.

Rapporten är framtagen av CONCORD Sveriges arbetsgrupper för Agenda 2030, samstämmighet och migration:
Afrikagrupperna, Caritas Sverige, Erikshjälpen, Diakonia, FIAN Sverige, Fair Action, Forum Syd, Hungerprojektet, Individuell Människohjälp, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kvinna till Kvinna, Latinamerikagrupperna, Läkare i Världen, Läkarmissionen, Naturskyddsföreningen, Olof Palmes Internationella Center, PRO Global, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska FN-förbundet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska missionsrådet, Swedwatch, Union to Union, Vi-skogen, We Effect

Om CONCORD Sverige:
CONCORD Sverige är en plattformsorganisation som samlar 62 organisationer inom svenskt civilsamhälle. Tillsammans arbetar vi för en politik som gör världen bättre. Medlemmarna inom CONCORD Sverige är samlade inom olika tematiska arbetsgrupper.