Konsumenttryck mot bankerna ger resultat

21 oktober 2015

Ett år efter Fair Finance Guides första granskning har de största svenska bankerna gjort flera förbättringar av sina riktlinjer inom hållbarhet. Trots det finns det fortfarande stora brister, inte minst inom klimat och miljö.

money-256319_1920_pixabay_gratis bild

– Vi ser att bankerna har reagerat på kritiken, inte minst från de egna kunderna. Bankerna tar hållbarhetsfrågor på större allvar men har fortfarande en bra bit kvar. I genomsnitt uppfyller de bara en tredjedel av granskningskriterierna, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.

Rapporten är en uppföljning av förra årets granskning av de sju största bankernas riktlinjer för hållbarhet och socialt ansvar när de investerar. Nytt i år är att Sveriges två alternativa banker Ekobanken och JAK Medlemsbank också har granskats. De ställer högre krav på hållbarhet och får betydligt bättre betyg än de övriga bankerna, bland annat för att ingen av dem placerar i fossilbolag.

SEB toppar rankingen i år igen och uppfyller 49 procent granskningskriterierna. Ny tvåa är Nordea som passerat Swedbank som halkat ner till en fjärdeplats. Störst uppryckning står Länsförsäkringar för som hamnade näst sist förra året, men i år har mer än dubblerat sitt betyg och klättrat upp till en tredjeplats. Danske Bank har lägst betyg av de sju stora bankerna. Högst krav ställer bankerna i riktlinjer sina riktlinjer för mänskliga rättigheter. Temaområden som berör klimatförändringar och miljö får däremot låga betyg.

– Det är anmärkningsvärt att bankerna släpar efter på klimatområdet med tanke på att det är en av vår tids mest allvarliga och akuta frågor, där bankerna är nyckelaktörer för att vända utvecklingen. Konsumenterna är väldigt medvetna om klimathotet, men kan fortfarande inte vara säkra på att deras sparpengar inte placeras i klimatvärstingar som kolkraft, säger Jakob König.

Under året har Fair Finance Guide gjort flera fallstudier som visar att bankerna inte alltid lever upp till sina riktlinjer i praktiken. Bland annat fick fem av sju banker underkänt för att de bröt mot sina principer för mänskliga rättigheter. Ändå är tydliga riktlinjer en viktig utgångspunkt.

– Riktlinjerna lägger grunden för verksamheten, därför är det viktigt att de ställer höga krav och är tydliga. Samtidigt måste vi fortsätta att göra nedslag för att säkra att bankerna följer dem i praktiken, säger Jakob König.

Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ som lanserades i Sverige i början av året av Fair Action, Sveriges Konsumenter, Naturskyddsföreningen, Diakonia och Amnesty. Sedan lanseringen har initiativets webbplats haft drygt 50 000 besök och över 5 000 personer har skickat mejl till sina banker med krav på större hänsyn till hållbarhet och sociala frågor.

Läs mer om Fair Finance Guide och hur du kan påverka din bank här.