Hotellarbetare i Dubai fast i usla villkor

13 oktober 2015

Svåra förhållanden, beslagtagna pass och 12-timmars arbetsdagar utan raster eller övertidsersättning. Så ser vardagen ut för många migranter som arbetar på hotell i Dubai, enligt en ny rapport från Fair Action och Swedwatch.

worker2

Samtliga tre hotell som granskades beslagtog anställdas pass så att de inte kan byta jobb eller lämna landet. Foto: Swedwatch

Ett solsäkert och bekvämt familjeresmål eller ett stopp för shopping innan resan går vidare till andra destinationer. Dubai är ”platsen där drömmar uppfylls” som ett svenskt resebolag uttrycker det. 2015 flyger 20 000 resenärer dit med någon av de tre största svenska charterarrangörerna; Apollo, Fritidsresor och Ving. Siffran förväntas tredubblas de kommande två åren.

Semesterdrömmen är beroende av miljontals migrantarbetare. Stadens hotell har byggts av arbetare från Filippinerna, Nepal och andra länder och det är migranter som lagar maten på hotellbuffén och städar toaletter och pooler. Lönen skickas till hemländerna där den utgör en viktig del av ekonomin, men arbetet har en kostsam baksida.

Fair Actions och Swedwatchs rapport ”Shattered dreams” har undersökt villkoren för migrantarbetare på tre hotell där resenärer från Apollo, Ving och Fritidsresors bor. Granskningen visar att arbete uppemot tolv timmar om dagen med liten eller ingen övertidsersättning är vanligt. På två av hotellen uppger arbetare att de betalat en rekryterare för att få sin anställning, trots att det är olagligt. Samtliga hotell begränsar de anställdas frihet genom att kvarhålla deras pass.

För de migrantarbetare som är anställda av bemanningsföretag är situationen ännu värre. För att kunna betala för resa och rekrytering har de sålt egendom i hemlandet, men när de anlänt har lönen varit lägre än överenskommet och de sitter fast i en skuld.

Roten till problematiken är kafala-systemet som skapats för att hantera arbetsinflödet till Dubai. Grundprincipen är att varje migrantarbetare behöver en lokal sponsor som tar ansvar för arbetaren under vistelsen. För en anställd utan vidare kvalifikationer är det omöjligt att byta arbetsgivare eller bryta kontraktet – oavsett arbetsförhållanden.

De problem som granskningen påvisar bryter mot internationella konventioner, såsom FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) och ILO:s kärnkonventioner, såväl som mot de svenska charterbolagens egna policyer gällande mänskliga rättigheter. Arbetsförhållandena är även i strid med lokal arbetsrätt i Dubai.

Apollo, Fritidsresor och Ving uppger alla för Swedwatch att de inte känner till problemen. Men det faktum att migrantarbetarnas situation varken var oväntad eller svår att bevisa tyder på att charterbolagen brustit i sin due diligence-process.

Fair Actions och Swedwatchs rapport lyfter fram tio rekommendationer. Som en omedelbar åtgärd behöver charterbolagen införa rutiner för att upptäcka och förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Vidare behöver de säkerställer att anlitade hotell följer lokal lagstiftning i frågor som arbetstider och avgifter för rekrytering och inte beslagtar migrantarbetares pass.

Läs rapporten här.

Läs Apollo, Fritidsresors och Vings kommentar till rapporten här.

För mer information kontakta: Olof Björnsson, Swedwatch, olof@swedwatch.org, +46 (8) 525 203 77 eller Maria Sjödin, Fair Action, maria@fairaction.se, +46 (8) 70 338 67 82