Ny granskning: Lädertillverkningen måste fram i ljuset

Inom skoindustrin är hemlighetsmakeriet fortfarande stort. Skokedjorna döljer läderfabrikernas namn och slipper därmed ta ansvar för arbetare som utsätts för farliga kemikalier. Det visar årets uppföljning av skoföretagens hållbarhetsarbete, gjord av Fair Action. Nilson Group*, Scorett och Vagabond uppmanas nu att tala om var skinnet till deras skor tillverkas.

Marrakech

Lädertillverkning kräver stora mängder kemikalier vilket utsätter arbetare för hälsorisker. Trots det är endast 1 av 4 skoföretag som Fair Action granskat öppna med var skinnet till deras skor tillverkas. Det gör det svårt att granska om företagen tar sitt ansvar. Foto: Max Ferrero

Fair Actions granskning av fyra nordiska skokedjor visar att endast norska Eurosko öppet går ut med namn på fabrikerna som tillverkar lädret. Samtidigt går hållbarhetsarbetet framåt på vissa områden. En förbättring från 2017 är att Scorett valt att gå ut öppet med sina direktleverantörer, det vill säga där skorna sätts ihop. Av de fyra granskade skobutikskedjorna är det nu endast Vagabond som döljer sina direktleverantörer.

En av världens farligaste industrier

Att granskningen lyfter fram just lädertillverkningen beror på att bearbetning av djurhudar, så kallad garvning, är en kemikalieintensiv industri där arbetarna ofta drabbas av hud- och luftvägssjukdomar. Fair Actions granskning visar att skinnet till skorna som säljs av de fyra skokedjorna bland annat tillverkas i Kina, Indien och Pakistan, länder där efterlevnaden av regler kring arbetsmiljö ofta brister. Dessutom sker bearbetningen nästan uteslutande med hjälp av krom som är cancerframkallande om det inte hanteras på rätt sätt. Enligt FN dör två arbetare i minuten på grund av farliga kemikalier de utsätts för på jobbet. Här kan du läsa mer om den smutsiga skoindustrin.

Insyn i produktionskedjan är en förutsättning för att kunna ställa företagen till svars

Att företag publicerar offentliga listor över leverantörerna är en förutsättning för att lokala organisationer och fackförbund ska kunna lyfta arbetsmiljöproblem även med de köpande företagen från Europa. När klädfabriken Rana Plaza kollapsade i Bangladesh i april 2013 var det avgörande att kunna identifiera de märken som köpte kläder från fabriken för att familjerna till de 1,134 dödsoffren skulle kunna få kompensation. Information om var produktionen sker är också nödvändig för att kunna granska om företag håller vad de lovar i sina policys och andra åtaganden.

– Utan öppenhet i leverantörsleden är det omöjligt för organisationer, fackförbund och media att undersöka om skoföretagen faktiskt följer upp kemikalieanvändningen i lädertillverkningen. Det är dags att Nilson, Scorett och Vagabond slutar mörka på vilka fabriker lädertillverkningen sker, säger Nina Wertholz, sakkunnig på Fair Action.

*Nilson Group äger bl.a. butikskoncepten DinSko, Nilson Shoes, Skopunkten, Jerns och Radical Sports.

Här kan du läsa hela granskningen.

Agera! Lägg press på skoföretagen!

Hjälp oss att sätta press skoföretagen –  mejla skoföretagen genom att trycka på knappen nedan. 

 

Mejla din skobutik HÄR!

 

Nedan: sammanfattning av granskningen. Klicka på bilden för att göra den större.