Vilka fabriker syr modeföretagens kläder?

Av över 100 internationella modeföretag redovisar endast var tredje fullständig information om i vilka fabriker kläderna tillverkas. Det visar en granskning som vi genomfört tillsammans med Clean Clothes Campaign.

RS1379_IMG_2522_Fotograf Yevgenia Belorusets

Klädföretagen måste bli mer öppna med information om sina leverantörsfabriker. Foto: Yevgenia Belorusets

Bara var tredje företag berättar om leverantörerna

68 av 108 klädföretag (63%) ger ingen eller otillräcklig information om i vilka fabriker kläderna tillverkas. H&M och Lindex får godkänt, de är bägge sedan flera år öppna med information om sina leverantörsfabriker. Det gör det möjligt för anställda i produktionen att kontakta de svenska företagen om de behandlas illa. H&M:s största konkurrent Inditex som äger Zara berättar däremot inte var kläderna tillverkas.

Coronakrisen sätter ljuset på vikten av öppenhet

Nu under coronakrisen blir det ännu viktigare att klädföretagen är öppna med vilka fabriker de anlitar. Då går det att ta reda på hur de som tillverkar deras plagg behandlats under coronakrisen. Klädföretagen måste försöka minimera de negativa konsekvenserna för de mest utsatta arbetarna när de drar tillbaka ordrar för att minska sina kostnader. Anställda på textilfabriker i bland annat Bangladesh och Indien som skickats hem på grund minskade beställningar har i flera fall inte ens fått ut löner för redan arbetad tid eller ersättning de har rätt till vid uppsägning. Från Myanmar rapporterats att fabriksägare använt coronakrisen som ett svepskäl för att säga upp anställda som är fackligt aktiva.

Hur gjorde vi rapporten?

Resultaten bygger på en enkät som Clean Clothes Campaign skickat till klädföretagen.

Läs mer

I Tidningen Globals artikel berättar vi mer om granskningen.

Studien finansieras av Europeiska Unionen.