Tuffa villkor för hotellpersonal

9 december 2015 – Inslag på TV4 nyheter

Maria SjödinFair Action i media

De som tvättar hotellakan åt svenska turister i Thailand arbetar 17-timmarspass. Frukostfrallorna bakas av arbetstagare som inte haft semester på ett år. Det är några av resultaten i vår och Schyst Resandes nya rapport.

Se TV4 nyheternas inslag om rapporten här.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.