Migrantarbetare sliter i svenskarnas turistparadis

De som tvättar hotellakan åt svenska turister i Thailand arbetar 17-timmarspass. Frukostfrallorna bakas av arbetstagare som inte haft semester på ett år. Det är några av resultaten som Schyst resande och Fair Action kan visa i sin rapport ”No Holidays for the Burmese”. I studien står det också klart att de svenska charterbolagen inte tagit tag i de olagligt låga lönerna för de som städar och serverar på hotellen, trots att problemet varit känt sedan 2012.

/9 december, 2015/Nyheter/
Bild1

Personal på hotellen i Thailand har många gånger löner under den lagstadgade minimilönen. Foto: Jonas Gratzer

I vinter åker runt 300 000 svenskar på solsemester till Thailand. Reseföretagen utlovar lyxiga poolområden, kritvita stränder och avkoppling för hela familjen i ”leendenas land”. Men bakom kulisserna på hotellen i Thailand gömmer sig en helt annan verklighet: Löner under den lagstadgade minimilönen, diskriminering och ingen betald ledighet är vardag för migrantarbetare från grannlandet Burma.

De sju hotell som granskats anlitas av Apollo, Fritidsresor och Ving. Hälften av de totalt 18 burmesiska hotellarbetare som intervjuats uppger att deras lön är lägre än minimilönen. Det gör att de har svårt att försörja sina familjer. Dessutom får 15 av dem inte den ledighet de har rätt till. I kontrast till arbetstagarnas berättelser säger reseföretagen att de har kontrollerat lönenivåerna på ett flertal av sina anlitade hotell i Thailand, och inte hittat problem med för låga löner.

– Vi slog larm om olagligt låga löner på hotellen i Thailand redan 2012. Det är charterbolagens skyldighet att ta tag i frågan, men det har de inte gjort, säger Amanda Söderlund, författare till rapporten på Fair Action. Hon slår också fast att bolagens brist på agerande är ett brott mot FN:s riktlinjer.

Rapporten beskriver även situationen för de som arbetar på företag som tvättar sängkläder och levererar livsmedel till hotellen. 9 av 11 intervjuade tjänar mindre än minimilönen, trots extremt långa arbetsdagar. På ett tvätteri uppger anställda att de jobbar 17 till 19 timmar per dag under högsäsong, med endast två dagar ledigt i månaden och ingen rätt till semester trots att det strider mot thailändsk lag.

Jag har aldrig haft semester. Chefen var tydlig med att vi inte är tillåtna att ta någon semester, säger en av arbetstagarna som varit anställd i mer än två år på ett slakteri som hotellen köper kött av.

I rapporten rekommenderar Schyst resande de granskade charterbolagen Apollo, Fritidsresor och Ving att vidta åtta åtgärder. De bör bland annat säkerställa att deras anlitade hotell följer den thailändska lagstiftningen i fråga om löner, arbetstider och ledighet, och se till att burmesiska arbetstagare inte diskrimineras. Företagen har också en skyldighet att undersöka arbetsvillkoren hos hotellens leverantörer, och åtgärda missförhållanden. Dessutom bör företagen arbeta för att möjliggöra facklig organisering, så att anställda själva kan kräva sina rättigheter.

Läs hela rapporten här.

Läs Apollo, Fritidsresor och Vings kommentar till rapporten.

Se också bilagan till rapporten med frågorna vi ställt till reseföretagen och arbetstagarna.

För mer information, kontakta:                    

Amanda Söderlund, researcher Fair Action, 070-6338246, amanda@fairaction.se

Helena Myrman, projektledare Schyst resande, 070-2570304, helena.myrman@uniontounion.org