Politiker, världen är ert ansvar!

Under valrörelsen har tjugo nyckelpolitiker ställt sig bakom våra politiska krav för en rättvis och hållbar global utveckling. Det är bra, men långt ifrån tillräckligt, skriver vi och 48 andra organisationer i en debattartikel idag.

earth-1617121_1920

För att lösa de kriser som världen står inför måste globala frågor genomsyra hela partiernas politik och ges extra fokus efter valet, skriver Fair Action och 48 andra organisationer. Foto: Pixabay

Nyckelpolitiker inom riksdagspartier från höger till vänster på den politiska skalan ställer sig bakom civilsamhällets politiska krav för en rättvis och hållbar global utveckling. Det är bra, men långt ifrån tillräckligt. För att lösa de kriser som världen står inför måste globala frågor genomsyra hela partiernas politik och ges extra fokus efter valet.

Globala utmaningar

Fattigdom, hoten mot demokratin, klimatkrisen och andra kriser som tvingar människor att fly är några av många exempel på globala utmaningar som partierna i Sverige aktivt måste ta sig an efter valet.

För att ge globala frågor en plats i valrörelsen frågade 51 organisationer bakom valmanifestet #hjärtavärlden, utvalda riksdagspolitiker om de ställer sig bakom våra krav för en rättvis och hållbar global utvecklingspolitik.

Nu har vi fått svar och kan konstatera att 20 politiker med ansvar för nyckelområden för en hållbar global utveckling valt att offentligt ställa sig bakom manifestet #hjärtavärlden. Politikerna som tillfrågats är till exempel partiernas talespersoner för utrikes-, migrations- eller miljöfrågorna.

Krav från civilsamhället

Civilsamhällets krav som politikerna sluter upp bakom är att de ska föra en politik som:

  • Står upp för människors rätt att göra sina röster hörda i en tid då hoten ökar mot försvarare av mänskliga rättigheter, demokrati och miljö.
  • Skapar en hållbar, fredlig och rättvis utveckling så att de Globala målen uppfylls till år 2030, där all politik sätter mänskliga rättigheter först när intressekonflikter uppstår.
  • Påskyndar arbetet för att minska våra klimatpåverkande utsläpp, oavsett i vilket land de sker, och ökar stödet till låginkomstländer som drabbas hårt av klimatförändringarna.
  • Ökar jämställdheten och står upp för allas lika rättigheter genom en verkligt feministisk utrikespolitik.
  • Fortsätter att lägga 1 procent av BNI på internationellt bistånd. Pengarna ska användas på ett sätt som värnar om biståndets unika roll för att bekämpa fattigdom och främja en hållbar, demokratisk utveckling.
  • Står upp för en human migrations- och flyktingpolitik, försvarar asylrätten och skapar säkra och lagliga vägar in i Europa.

Blandad kompott

Politikerna som står bakom kraven i #hjärtavärlden kommer från både höger och vänster på den politiska skalan. Bredden visar att det finns förutsättningar för partierna att efter valet nå nya överenskommelser och bygga vidare på den globala utvecklingspolitik som de redan enats om.

Att det inom riksdagspartierna finns politiker som, precis som vi i civilsamhället, vill säkerställa att Sverige bidrar till politiska lösningar på global nivå är viktigt. Deras arbete med att driva frågorna är avgörande för hur partierna formar sin globala utvecklingspolitik.

Samtidigt är de enskilda politikernas engagemang för de globala utvecklingsfrågorna inte alls i paritet med världens kriser och utmaningar. Vår granskning av partiernas internationella politik, som vi presenterade i juni, visar att partierna inte prioriterar de här frågorna i den omfattning som krävs.

Behövs mer

För att Sverige ska kunna bidra till globala lösningar behövs det betydligt fler än enskilda politikers engagemang. Politiska lösningar på de kriser och utmaningar vi står inför kräver ett globalt perspektiv i all politik, inte bara i utrikespolitiken eller biståndet. De viktigaste globala utvecklingsfrågorna måste prioriteras. Särskilt i en tid då människors lika värde ifrågasätts och det politiska tonläget stundtals är hårt och nationalistiskt. Då behöver vi istället ett ännu större fokus på människors grundläggande rättigheter och ansvar för vår miljö.

Dags att värna om global politik

Vi, 49 organisationer med hundratusentals medlemmar, vill att politiker ska stå upp för de gemensamma överenskommelser som finns. Till exempel FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, flyktingkonventionen och de globala målen för hållbar utveckling, som världens länder lovat att leva upp till för att skapa en bättre värld.

Att politiska beslut som tas i Sverige påverkar människor i andra länder och det som händer i andra länder påverkar oss är en självklarhet som vi tvingas påminna politiker om, särskilt i valtider. Det är just därför som riksdagspartierna behöver värna global rättvisa, nu och efter valet.

Debattartikeln som publicerats i Altinget är samordnad av CONCORD Sverige, där samtliga organisationer nedan är medlemmar.

Ingela Holmertz, generalsekreterare ActionAid Sverige
Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna
Anna Svärd, generalsekreterare Barnfonden
Georg Andrén, generalsekreterare Diakonia
Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen
Ulrika Urey, kanslichef Fair Action
Viktoria Olausson, ordförande FIAN Sverige
Ulrika Strand, generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter
Lisbeth Petersen, tf generalsekreterare Forum Syd
Richard Nordström, generalsekreterare Hand in Hand
Silvia Ernhagen, VD Hungerprojektet
Ann Svensén, generalsekreterare Individuell Människohjälp
Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Mona Örjes, ordförande IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete
Mohammed Mohsen, talesperson, Islamic Relief
Mikael Sundström, ordförande Jordens Vänner
Aron Wängborg, tf Generalsekreterare KFUM Sverige
Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen
Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna
Julia Qwist, ordförande Latinamerikagrupperna
Jenny Svanberg, Senior Advisor Life & Peace Institute
Rosaline Marbinah, ordförande LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Hanna Ingelman-Sundberg, ordförande Läkare i världen
Johan Lilja, generalsekreterare Läkarmissionen
Göran Alfredsson, ordförande MyRight – Empowers people with disabilities
Alán Ali, ordförande MÄN
Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center
Annika Schabbauer, kanslichef Operation 1325
Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige
Niclas Lindgren, direktor PMU
Anna-Karin Johansson, generalsekreterare, RFSU
Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen
Martin Ängeby, generalsekreterare Silc
Annika Billing, programchef SOS Barnbyar
Carolina Ehrnrooth, verksamhetsledare Svalorna Indien Bangladesh
Klas Sellström, verksamhetsledare Svalorna Latinamerika
Andreas Stefansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén
Annelie Börjesson, ordförande Svenska FN-förbundet
Karin Wall Härdfeldt, generalsekreterare Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Erik Lysén, internationell chef, Svenska kyrkans internationella arbete
Anders Malmstigen, generalsekreterare Svenska missionsrådet
Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd
Alice Blondel, kanslichef Swedwatch
Véronique Lönnerblad, generalsekreterare UNICEF Sverige
Rosmarie Strasky, kanslichef Union to Union
Anna Tibblin, generalsekreterare Vi-skogen We Effect
Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare WaterAid