Debatt: Skärp kraven på bankerna

Skandalerna kring svenska bankers inblandning i omfattande penningtvätt och skatteflykt visar på systemfel i finansbranschens arbete med hållbarhet och samhällsansvar. Dessutom fortsätter bankerna att investera svenska spar- och pensionspengar i företag som förstör klimatet och bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter. På DN Debatt idag föreslår Fair Action politiska åtgärder för att skapa hållbara spelregler i finansbranschen.

power-station-Pixabay

Våra granskningar har visat att de sju största svenska bankerna de senaste åren investerat över 44 miljarder kronor i kol, olja och gas. Foto: Pixabay