”Det behövs ett bindande internationellt regelverk för att hålla företag ansvariga”

24 oktober 2016 - Debattartikel i Aktuell Hållbarhet

Nu i oktober samlas återigen FN:s mellanstatliga arbetsgrupp som har i uppdrag att ta fram ett fördrag gällande företag och deras ansvar att respektera mänskliga rättigheter. Den svenska regeringen har en viktig roll att spela i det arbetet, skriver representanter från Amnesty, Latinamerikagrupperna, Afrikagrupperna, FIAN Sverige, Jordens Vänner och Fair Action.

bild22