Tre tips till företag från FNs kemikalieexpert

Minst en arbetare dör var 30:e sekund på grund av kemikalier eller andra farliga ämnen på jobbet, enligt FNs internationella arbetsorganisation ILO. Majoriteten av dem i låg- och medelinkomstländer. Fair Action har pratat med FNs kemikalieexpert om hur regeringar och företag bör agera för att säkra arbetares rätt till en god hälsa.

/26 september, 2019/Nyheter/
fair-action-hrdd-kemikalier-kollage

Under det pågående FN-mötet för rådet för mänskliga rättigheter i Genève presenterar FNs rapportör för mänskliga rättigheter och kemikalier, Baskut Tuncat, 15 principer för hur länder och företag bör agera för att skydda arbetare från att utsättas för farliga ämnen. Foto: Science History Institute/D.F. Barrero (collage)

-Ingen ska behöva välja mellan sin hälsa eller att kunna försörja sig, säger Baskut Tuncak, FN-rapportör för mänskliga rättigheter och kemikalier som i dagarna presenterar 15 principer för hur arbetare ska skyddas mot farliga kemikalier. Principerna bygger på FN-mandatets 25 års samlade erfarenheter, landbesök, forskning och dialog med stater och icke-statliga aktörer. I en intervju med Fair Action säger Baskut Tuncat att arbetares utsatthet för kemikalier är en global hälsokris.

-Mänskliga rättigheter upphör inte att gälla på arbetet. Regeringar har en skyldighet och företag har ett ansvar att säkerställa goda arbetsvillkor. Otillräckliga åtgärder för att skydda arbetare från exponering för farliga kemikalier är en överträdelse mot deras rättigheter som människor.

Vad borde Sveriges regering göra för att skydda arbetare som tillverkar varor åt svenska företag?

-Vi lever i en globaliserad värld med långa och komplicerade leverantörskedjor där en allt större del av den kemikalieintensiva produktionen sker i låg- och medelinkomstländer där arbetares säkerhet är långt ifrån säkerställd. Stater bör kräva av företag att ta ansvar för arbetares rättigheter, inklusive hälsa och säkerhet. Det gäller i hela produktionsledet, i utländska dotterbolag och i andra affärsrelationer. Svenska regeringen bör säkerställa att företag identifierar och förebygger kränkningar av mänskliga rättigheter genom en obligatorisk human rights due diligence för kemikalieexponering, säger Baskut Tuncat.

 Vad är ditt råd till svenska företag för att minska risken för arbetarna?

1. Det snabbaste och mest effektiva sättet att minska riskerna med farliga kemikalier för arbetare är genom att utesluta dem på arbetsplatsen. Om farorna inte helt kan elimineras har företag ett ansvar att förebygga exponering genom personlig skyddsutrustning och andra mer effektiva åtgärder.

2. Var transparenta med kemikalierna ni använder. Det finns begränsningar för vad förbud av farliga kemikalier kan göra. Arbetare har rätt att veta vilka kemikalier de utsätts för på arbetet och vilka risker de kan medföra.

3. Stötta facken! Utsatta arbetare kan känna stöd av andra arbetare genom möjligheten att engagera sig fackligt. Genom att organisera sig har de möjlighet att hjälpa företagen med att identifiera problem och komma med relevanta förslag på förbättringar. Facklig organisering har visat sig vara ett att de mest effektiva sätten att säkerställa säkra arbetsförhållanden, fria från utsatthet för farliga kemikalier.

Här kan du läsa mer om Fair Actions arbete med att förbättra villkoren för arbetare vid tillverkning av läderskor. Fair Action driver också på för att regeringen ska införa lagkrav på human rights due diligence, det vill säga att det bör vara obligatoriskt för företag att göra en riskanalys och handlingsplan för att förebygga verksamhetens negativa påverkan på mänskliga rättigheter.